Dies des del Referèndum de l'u d'octubre de 2017

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

10/05/2012

El cap d'en Wert, de quin color és?


De quin color és? Que llegeixi http://www.tribuna.cat/opinio//un-cap-wert-05-10-2012.html, i també el que segueix!
Dades per ser contrastades amb les declaracions del ministre d’Educació i Cultura, José Ignacio Wert,
1. Resultats del model lingüístic escolar de Catalunya. L'evidència empírica, un opuscle editat per la Càtedra de Multilingüisme de la UOC (i disponible en versió PDF.

2. Dades del darrer Baròmetre d'Opinió Política (BOP), 2a onada 2012 (REO 694) http://ceo.gencat.cat/ceop/AppJava/loadFile;jsessionid=80B5ACDADD5D7EC1893864633F847BD2?fileId=20912&fileType=1

Comencem amb un petit retrat robot del grup dels joves. És el grup amb més enquestats nascuts a Catalunya (94,1% contra el 77,2% del conjunt). És, a més, el grup amb més enquestats que són fills de pare nascut a Catalunya (60,7% contra el 49,2% del conjunt, i fills de mare nascuda a Catalunya (62,3% contra el 49,5% del conjunt). Per tant, per raons merament sociodemogràfiques, esperaríem en aquest grup graus d’arrelament i d’identificació amb el país visiblement més alts que en els grups de més edat.

Dels ítems del qüestionari del CEO, n’he triats tres.  
“27. Pel que fa a les relacions entre Catalunya i Espanya, creu que Catalunya ha assolit...”. Responen “Un nivell suficient d'autonomia” un 21,3% del conjunt de la mostra (una minoria: dos-terços, el 68,4%, consideren que ha assolit “Un nivell insuficient d'autonomia. El grup d’edat que tria aquesta opció significativament més que els altres és, curiosament, el grup més grup més jove (i per tant, més influïda per l’escola catalana, de 18 a 34 anys) amb un 25,1%.

“28. En tot cas, com creu que hauria de ser aquesta relació? Creu que Catalunya hauria de ser...”. Trien l’opció “Un estat dins una Espanya federal” el 28,7% del conjunt, i significativament menys entre els més joves (21,6%). En canvi, trien l’opció “Un estat independent” el 34,0% del conjunt, i significativament més entre els més joves (41,9%). Sembla clar el desencantament dels joves amb opcions federals, i un desplaçament quasi exacte cap a l’opció de la independendència.

“39. I més concretament, si demà es fes un referèndum per decidir la independència de Catalunya, vostè què faria?”. Votaria a favor de la independència el 51,1% del conjunt de la mostra. La xifra no és significativament més alta entre el grup més jove comparat amb els altres grups d’edat.

Baròmetre de l'ús del català a Internet