Dies des del Referèndum de l'u d'octubre de 2017

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

7/21/2003

Un altre economista, Xavier Sala Martin, diu també que "Molts estudis econòmics han intentat estimar el dèficit fiscal de Catalunya en relació a Espanya i la conclusió és que el dèficit està al voltant del 10% del PIB català. Aquest dèficit és el DÈFICIT FISCAL MÉS GRAN sofert per cap regió europea amb renda per càpita similar a la catalana." http://www.columbia.edu/~xs23/catala/fiscalc.htm
Perquè no hi hagi cap dubte, Sala Martin ho diu també en anglès: "Many economics researchers have estimated that the fiscal deficit of Catalonia with respect to Spain is close to 10% of its GDP. This deficit is, by a large margin, the LARGEST OF ANY EUROPEAN REGION with similar level of income."
http://www.columbia.edu/~xs23/catala/fiscal.htm
És més: el model actual de finançament de Catalunya no ha impedit que el dèficit fiscal -que és d'un volum ingent, i que provoca un procés constant de descapitalització del país- continués creixent. A http://www.catalunya2003.org/documents/finansament.htm hi ha un informe, escrit pels economistes Ramon Tremosa i Balcells i Joan Costa i Font. Els autors aifrmen que "la proposta imposada pel PP, conjuntament amb el vist-i-plau del PSC-PSOE i l’entusiasme sense fonament de Ciu, suposa un condicionant negatiu en les possibilitats de benestar de la societat catalana. Aquest sistema, per tant, continuarà essent un llast (més que no pas un ajut) per al dinamisme i per al creixement econòmic del nostre país ".
Què podríem fer millor si fóssim lliures? En primer lloc, podríem tenir més incidència sobre el nostre creixement econòmic.
A http://www.cambrabcn.es/Catalan/Economia/documents/CatalunyaXXI.pdf podeu llegir com la Cambra de Comerç de Barcelona afirma que ... "És necessari un nou model de creixement per a Catalunya" [juliol-2003]:
"La Cambra de Comerç de Barcelona ha seguit de prop i amb molt d'interès el debat sobre el pes econòmic de Catalunya, que ha marcat les trobades polítiques i empresarials dels darrers temps al nostre país. La preocupació dels empresaris catalans per aquest tema ha motivat la realització d'un estudi en què s'analitzen els factors de creixement de l'economia catalana. La principal conclusió d'aquest estudi és que l'economia catalana es troba en una etapa de transició entre dos models econòmics, durant la qual sembla haver perdut la seva capacitat de lideratge en el context de l'economia espanyola."
Avui estreno blog. Es tracta aquí d'anar recollint idees, notícies i experiències a l'entorn d'un tema tan senzill com és "Per què cal que un poble justifiqui la voluntat de ser lliure?" quan resulta que tots els pobles que ja són lliures ho tenen molt clar; i "Com convèncer el nombre màxim possible de conciutadans que amb la llibertat podrem resoldre millor els nostres problemes?". Miraré d'anar posant enllaços a altres webs interessants. per avui, comencem amb http://www.avui.es/avui/diari/03/jun/06/c10106.htm un article de Salvador Cardús, sobre els resultats, a Catalunya, de les eleccions municipals del 25 de maig de 2003: "ERC, des de fora i des de prop".
Baròmetre de l'ús del català a Internet