Dies des del Referèndum de l'u d'octubre de 2017

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

6/30/2010

Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans a propòsit de la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya

Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans a propòsit de la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya[a hasty English translation follows this text]

L’Institut d’Estudis Catalans, acadèmia nacional de les ciències i les humanitats, entén que és políticament insòlit i inadmissible que el Tribunal Constitucional s’atorgui el dret de decidir sobre la constitucionalitat de l’Estatut d’autonomia de Catalunya menyspreant la decisió del poble de Catalunya, el qual, en plebiscitar l’Estatut, li va conferir un caràcter constituent per al territori de Catalunya.
Altrament, l’Institut d’Estudis Catalans considera que la Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut, pel que fa al concepte de nació, el tractament i l’abast de l’oficialitat de la llengua catalana, del dret civil de Catalunya i dels drets històrics i lingüístics del poble de Catalunya, entre altres qüestions, vulnera greument la voluntat popular expressada en referèndum. Aquesta resolució posa de manifest un retrocés democràtic que es pot traduir en conseqüències inacceptables per al desenvolupament de la vida política, econòmica, social i cultural de Catalunya.
Catalunya, com a poble mil•lenari, s’ha reconegut com una nació i, per tant, és subjecte de drets col•lectius establerts internacionalment (Carta de les Nacions Unides i pactes internacionals dels drets civils, polítics, econòmics, socials i culturals de les Nacions Unides) i té el dret inalienable, previ a la Constitució espanyola, de configurar l’àmbit jurídic de la seva llengua i la seva cultura, la seva economia o la seva societat.
Sens perjudici d’analitzar més a fons el contingut íntegre de la Sentència del Tribunal Constitucional pel que fa a altres àmbits, com ara el dret, l’economia, determinades competències i símbols nacionals, l’Institut d’Estudis Catalans, acadèmia de la llengua catalana, rebutja qualsevol acte que limiti l’eficàcia dels drets lingüístics individuals i col•lectius i rebaixi l’ús preferent que el català, com a llengua oficial i pròpia, ha de tenir davant de totes les administracions públiques i els mitjans de comunicació públics.
L’Institut d’Estudis Catalans expressa el seu rebuig més enèrgic davant la resolució del Tribunal Constitucional, que desnaturalitza l’Estatut d’autonomia de Catalunya, i crida la ciutadania a defensar cívicament i amb tota la fermesa el dret del poble català a decidir democràticament el seu futur.
Barcelona, 30 de juny de 2010

Statement of the Institute of Catalan Studies regarding the ruling of the Constitutional Court on the Statute of Autonomy
The Institute of Catalan Studies, national academy of sciences and humanities, regards it as politically unheard-of and unacceptable that the Constitutional Court grant itself the right to decide on the constitutionality of the Statute of Autonomy, scorning the decision of the people of Catalonia, which, by voting it in a referendum, confers upon it a constituent status for the territory of Catalonia.
Moreover, the Institute of Catalan Studies considers that the Constitutional Court Ruling on the Statute, as regards the concept of nation, the treatment and scope of the official recognition of the Catalan language, of Catalan civil law and of the historical and linguistic rights of the people of Catalonia, among other things, seriously undermines the popular will expressed by referendum. This resolution highlights a democratic setback that can lead to unacceptable consequences for the development of the political, economic, social and cultural life of Catalonia.
Catalonia, as a thousand-year-old people, has recognized itself as a nation and therefore is the subject of collective rights established internationally (United Nations Charter and United Nations international covenants of civil, political, economic, social and cultural rights) and has the inalienable right, prior to the Spanish Constitution, of setting up the legal framework for its language and its culture, its economy and its society.
Subject to further analysis of the content of the Constitutional Court Ruling in regard to other areas such as law, economics, certain powers and national symbols, the Institute of Catalan Studies, the Catalan Language Academy, rejects any action that limits the effectiveness of individual and group linguistic rights and reduces the preferential use that Catalan, as an official language and as Catalonia’s own language, should have before all public authorities and the public media.
The Institute of Catalan Studies expresses its most energetic rejection of the Constitutional Court resolution, which disfigures the Statute of Autonomy, and it calls on citizens to defend civically and with all the firmness the right of the Catalan people to democratically decide their future.
Barcelona, 30 June 2010

*******************************************

peu de pàgina: un miler d'independentistes van celebrar la sentència, pel que suposa de ruptura del pacte constitucional Espanya-Catalunya, a la plaça de Sant Jaume de Barcelona (font: www.directe.cat)

footnote: over a thousdand separatists toasted the ruling, inasmuch as it breaks the constitutional pact between Spain and Catalonia, in the Sant Jaume square, Barcelona. (source: www.directe.cat)

6/28/2010

Ja hi ha sentència sobre l'Estatut

Ja hi ha sentència sobre l'Estatut
-----------------------------------------------

Actualitzat a les 19:34 h
- Segons han informat fonts jurídiques a Catalunya Ràdio, el Tribunal Constitucional aprova la ponència de Casas per 6 vots a favor i 4 en contra
- La sentència anul·laria 14 articles de l'Estatut, sobretot els que afecten l'ús preferent del català a les administracions. També tombaria diversos principis del poder judicial, el Síndic de Greuges i el model de caixes d'estalvis
- El terme "nació" es manté però els símbols es vinculen a una "nacionalitat" i es reitera "la indissoluble unitat d'Espanya"


El Constitucional avala la ponencia de la presidenta, que recorta parte del Estatut
---------------------------------------------------------------------------------------
El tribunal no declara inconstitucional el término nación porque lo considera jurídicamente no vinculante | El fallo prevé mantener también el catalán como lengua vehicular de Catalunya y considera constitucional el modelo de enseñanza vigente | Los mayores recortes se encontrarían en el ámbito de la justicia
28/06/2010 | Actualizada a las 19:21h | Política
Madrid. (Redacción).- Los magistrados del Tribunal Constitucional han avalado por seis votos a cuatro la ponencia del Estatut redactada por la presidenta del mismo, María Emilia Casas, que recorta parte del texto catalán, según fuentes jurídicas. La decisión estaría siendo comunicada a las partes.


ENCUESTA
¿Cuál debería ser la respuesta catalana a un eventual recorte del Estatut?

Han contestado 3718 personas (19:50h, dia 28 de juny)---------------------------------------------------------------------------

1 - Plantear un nuevo referéndum (1%)
2 - Impulsar la reforma de la Constitución (4%)
3 - Proponer la autodeterminación (70%)
4 - Aceptarlo sin más (24%)
5 - Otra (1%)

6/14/2010

Manifest pel senyal de TV3, Canal 9 i AragónTV als Ports i el Matarranya (tancament del repetidor de Morella)
Senyors,

L’Associació Cultural del Matarranya i la Iniciativa Cultural de la Franja volen fer arribar el més sincer suport a tota la Comarca del Ports, i en especial al Centre d’Estudis dels Ports, que ha liderat la campanya per evitar el tancament de les emissions de TV3 i AragónTV al seu territori.

Així mateix, l'Associació Cultural del Matarranya i la Iniciativa Cultural de la Franja exigeixen al Govern Aragonès el compliment de l'article 4.d) de la Llei de llengües (10/2009) que reconeix als ciutadans el dret de rebre programacions de televisió, ràdio i altres mitjans de comunicació social en català.

És per això que insta a accelerar i cloure el procés de restauració de la senyal de TV3 a totes les poblacions del Matarranya, El Baix Cinca, La Llitera i La Ribagorça on s’ha perdut i encara no s'ha restituit, així com aprofitar les millores tècniques per la recepció dels canals de televisió i ràdio en català de Catalunya (TV3, Canal Super3, 33, 3/24, Canal 300), País Valencià (Canal 9, Punt 2 i 24/9) i Balears (IB3 Televisió i IBdos).

–––––––––––––––-

Atés que:

1. Dilluns dia 7 de juny de 2010 s’ha tallat el senyal de televisió i ràdio per TDT de les emissores públiques de Catalunya i d’Aragó, per orde de la Generalitat Valenciana.

2. Després d’un quart de segle podent triar els programes de TV3, això
representa una notable pèrdua en la llibertat d’elecció dels veïns de la localitat.

3. La pèrdua d’este servici dificulta encara més l’accés a la cultura dels nostres veïns, que noten en falta la seua presència.

4. És un greu retrocés al procés de normalització i dignificació del valencià.

L'Associació Cultural del Matarranya i la Iniciativa Cultural de la Franja acordem:

PRIMER. Instar les administracions públiques competents a legalitzar les emissions censurades i permetre la recepció dels programes de TV3 i d’Aragó Televisió a les nostres comarques, de conformitat amb el que preveu la Carta Europea de Llengües Regionals o Minoritàries subscrita per l’Estat espanyol.

SEGON. Agrair públicament el suport manifestat a aquesta Corporació durant tots aquests dies per les entitats i ciutadans i ciutadanes de Morella i de la comarca dels Ports davant aquesta injusta i arbitrària actuació del Consell de la Generalitat.

TERCER. Remetre la moció al Centre d’Estudis dels Ports perquè la face
arribar, juntament amb les de la resta dels ajuntaments de la comarca, a: la Presidència de la Generalitat Valenciana, a la Direcció General de Promoció Institucional, a les direccions de les Tres Cadenes de Televisió Pública de les Comunitats Valenciana, Catalana i Aragonesa, a Acció Cultural del País Valencià, als municipis de la comarca dels Ports i als grups politics de les Corts Espanyoles, Valencianes i de la Diputació Provincial de Castelló, demanant-los que actuen en conseqüència.”

Matarranya, 13 de juny de 2010
Associació Cultural del Matarranya
Iniciativa Cultural de la Franja


--------------------------------------------

Per altra banda, "el dia 10 de juny el ple de l'Ajuntament de Morella va celebrar anit un ple extraordinari en què va aprovar per unanimitat una moció que insta «a les administracions públiques competents a legalitzar les emissions censurades» i «a permetre la recepció dels programes d'Aragón Televisión i TV3». La iniciativa també ha comptat amb el suport del grup popular, en l'oposició al consistori" [més]

6/11/2010

Autodeterminació és Democràcia (12 de juny de 2010)

Una altre cop, omplim els carrers de Barcelona per reivindicar el dret d'autodeterminació del poble català.

Ja ho vàrem fer el 18 de febrer de 2006 (portada de La Vanguardia, 19 de febrer).

Ho vàrem tornar a fer l'u de desembre de 2007, (portada de La Vanguardia, 2 de desembre)

I aquesta vegada???

Marxa al Parlament de Catalunya el 12 de juny de 2010 (1:36)


El 12 juny, omplirem Barcelona! I (5:46)


El 12 juny, omplirem Barcelona! II (5:44)


El 12 juny, omplirem Barcelona! III (5:46)


Falca emesa a Ràdio Arenys per al 12 de juny PDD: http://blip.tv/file/3723882
Baròmetre de l'ús del català a Internet