Dies des del Referèndum de l'u d'octubre de 2017

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

3/19/2020

Catalonia in "A Letter to the People of England..." (1714)

The betrayal of the Catalans by Queen Anne with the Tories in power brought this strongly worded rebuke in the anonymously published "A Letter to the People of England occasion'd by the Letter to the Dissenters".
Click here if need be to read the whole post

3/17/2020

Philippe De Commynes (1447 - c. 1511) mentions Roussillon

Philippe de Commynes (1447 - c. 1511) mentions Roussillon which had been left as security by King John of Aragon, in return for the Frnech king's involvement in suprressing a civil war against John in the mid-15th century.
Click here if need be to read the whole post

Philippe De Commynes (1447 - c. 1511) parla de regions fidels i regions explotades

This is either dynamite (looking at France, but equally applicable to Spain!), or well known to historians - which I am not, though both my parents were ;-)
The cannon-fodder regions "versus" the wealth-creating regions, and all to bolster up the regime!
Plus a juicy opinion about the origin of French - Spanish enmity.
Click here if need be to read the whole post

El padre Juan de Mariana cita Philippe De Comines

El padre Juan de Mariana va citar Philippe De Comines quan parla de les relacions entre els reis de Castella i França.
Click here if need be to read the whole post

Article de M. Strubell sobre el COVID-19: UNIDOS (17 MAR 2020)

Clica aquí si cal per accedir al text sencer

3/16/2020

Case 31: el fatídic cas núm. 31 de COVID-19 detectat a Corea del Sud (16 MAR 2020)

(Traducció automàtic per Google Chrome, revisada i corregida per M. Strubell. Espero que no hi hagi problemes de copyright: crec que el tema és d'interès general)
Clica aquí si cal per accedir al text sencer

3/15/2020

JEREC-Escamots

L'espanyolisme sovint es refereix al possible ideologia feixista d'una part d'Esquerra Republicana en els anys 30, concretament les Joventuts d'Esquerra Republicana - Estat Català. A dia d'avui, el tema només té un interès acadèmic: fa decennis que l'independentisme català abandonà del tot les formes militaritzants.
Clica aquí si cal per accedir al text sencer.

3/07/2020

Text by Arthur Maynwaring on the betrayal of the Catalans "to be butcher'd or enslav'd" (published 1715)

In 1715, a book of texts by Arthur Maynwaring was published in England. He writes of the betrayal of the Catalans "to be butcher'd or enslav'd".
Click here if need be to read the extract

English original of a text by Arthur Maynwaring cited by Ricardo García Cárcel (1998)

El 1998, a "La opinión catalana sobre Francia en la primera mitad del siglo XVIII", Ricardo Garcia Cárcel reprodueix un text "traducido de un supuesto original inglés". He pogut localitzar l'original de dos dels tres paràgrafs en qüestió... i una curiosa referència a com veuen els "castellans" els "aragonesos"!
Click here if need be to read the whole post

Virgil Simons and chat on Radio Kanal Barcelona (13 FEB 2020)

My conversation with Dr. Virgil Simons on Radio Kanal Barcelona
Click here if need be to access the link.

2/11/2020

Catalan Cork, House of Commons (28 FEB 1860)

The issue of Catalan cork was debated in the House of Commons on 28 February 1860. 
Click here if need be to read the whole post

The Spanish question, House of Commons (31 JAN 1939)

The Spanish issue, and relations with Germany and Italy, were debated in the House of Commons on 31 January 1939.
Click here if need be to read the whole post 

Catalonia - refugees in France, House of Commons (6 MAR 1939)

Catalan refugees were mentioned in the House of Commons during a debate on Spain held on 6 March 1939.
Click here if need be to read the whole post

Catalan Bomb Shelters, House of Commons (1 AUG 1939)

Catalan air raid shelters were mentioned in the House of Commons during a debate on the Air Estimates, held on 1 August 1939.
Click here if need be to read the whole post

Catalan Wines, UK House of Commons (17 JUL 1856)

Catalan wines were mentioned in the House of Commons during a debate on Wine Duties held on 17 July 1856.
Click here if need be to read the whole post

1/23/2020

Desmuntant "El nacionalismo se cura viajando" pel que fa als catalans

Heus aquí una anàlisi que demostra que els catalans viatgem a l'estranger força més que els espanyols, i que l'afirmació que "El nacionalismo se cura viajando" és més apropiada com a consell nostre per als nostres adversaris.
Click here if need be to read the whole post
Baròmetre de l'ús del català a Internet