Dies des del Referèndum de l'u d'octubre de 2017

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

12/05/2012

"Language Rich Europe"

El director de la Càtedra UOC de Multilingüisme i membre de l’equip de professors del postgrau en Gestió de la Diversitat Lingüística i Cultural que ofereix la UOC, Miquel Strubell, ha assistit a Londres, els dies 3 i 4 de desembre de 2012, a la “Language-Rich Europe International Conference”, organitzat pel British Council i celebrat a la seu de la British Academy. El projecte compta amb el suport econòmic de la Unió Europea i és format per un consorci de més de 30  institucions, entre les quals la Universitat de Barcelona, l’Instituto Cervantes i la Universidad Nebrija. 

En el marc del congrés s’ha presentat el llibre de 259 pàgines –que acaba d’aparèixer- LANGUAGE RICH EUROPE. TRENDS IN POLICIES AND PRACTICES FOR MULTILINGUALISM IN EUROPE (PDF), publicació coordinada per Guus Extra (que fa unes setmanes va ser a Barcelona presentant el projecte) i Kutlay Yagmur. 


El llibre inclou els perfils multilingües de diferents regions i Estats, que poden ser consultats a http://www.language-rich.eu/home/country-profiles/profiles-overview.html. Entre ells, el cas de Catalunya, una feina coordinada pel Dr. Xavier Vila, de la Universitat de Barcelona, i Isabella Petith, del British Council a Barcelona.
 

Ve molt a tomb -per la seva rabiosa actualitat en el marc del pols polític entre Catalunya i el govern espanyol- una de les conclusions sintètiques de l’informe sobre Catalunya:
 

In its current linguistic ecosystem, a comparatively small supply of Castilian at school produces high results in language proficiency, while a small supply of English produces low results in this language. In other words, the ways that lead to plurilingualism may be different for each language in each situation, and the whole linguistic ecosystem has to be taken into account.
 
En l’actual ecosistema lingüístic [de Catalunya], una presència comparativament limitada del castellà a l’escola produeix alts nivells de competència lingüística, i en canvi una presència limitada de l'anglès produeix baixos vells en aquesta llengua. Dit d’una altra manera, les vies que condueixen al plurilingüisme poden ser diferents per a cada llengua en cada situació, i s’ha de tenir en compte el conjunt de l’ecosistema lingüístic. [traducció meva]

 
Anteriorment, en el marc del mateix projecte europeu s’havia publicat una col·lecció de ponències sobre la situació a diferents països, amb una traducció a l’anglès en cada cas TOWARDS A LANGUAGE RICH EUROPE. MULTILINGUAL ESSAYS ON LANGUAGE POLICIES AND PRACTICES (PDF; curiosament, amb només una contribució en una llengua romànica: el romanès). 
 

A aquestes publicacions, i d’altres, hom pot accedir-hi a través de la pàgina http://www.language-rich.eu/materials-media.html.
 

També han assistit al congrés altres catalans entre els quals Teresa Navarro, secretària tècnica de FemCAT, Fundació Privada d'EmpresarisMònica Pereña, subdirectora general de Llengua i Plurilingüisme al Departament d'Educació; i Neus Lorenzo, inspectora d'educació a Catalunya i actualment responsable del Servei de Llengües Estrangeres de la mateixa Subdirecció General.

Entre els socis del projecte hi ha els promotors del projecte europeu poliglotti4:
 
The Poliglotti4.eu project originated from the work of the Civil Society Platform on Multilingualism, which has been working on behalf of the European Commission on the situation of multilingualism in the fields of Education, Linguistic Diversity and Social Cohesion, Translation and Terminology, and Language Policy. The research has led to the development of a set of recommendations for the implementation of a European multilingualism policy, constituting the basis of the Poliglotti4.eu project, to which nine members of the Platform have committed.
 

El projecte Poliglotti4.eu va originar en la feina de la Plataforma de la Societat Civil sobre el Multilingüisme, que ha estat treballant en nom de la Comissió europea sobre la situació del multilingüisme en els camps de l’educació, la diversitat lingüística i la cohesió social, la traducció i la terminologia, i les polítiques lingüístiques. La recerca ha desembocat en una sèrie de recomanacions per a la posada en marxa d’una política europea de multilingüisme, constituting the basis of the Poliglotti4.eu project, to which nine members of the Platform have committed. [traducció meva]
 

Poliglotti4 té un exhaustiu calendari d’activitats  -generalment, congressos  i simposis- sobre la temàtica, aquí:
http://www.poliglotti4.eu/php/media-centre/feed.php?lg=en&class_id=16&co=


Encara no hi consta, però, el congrés final del projecte Language-Rich Europe, que es farà al Parlamkent Europeu el març de març propvinent.
Baròmetre de l'ús del català a Internet