Dies des del Referèndum de l'u d'octubre de 2017

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

3/30/2017

A chronology of the pro-independence process and the trials

Index

  • A. Up to 9 November 2014
  • B. 9 November 2014
  • C. After 9 November 2014

A. Up to 9 November 2014

12 December 1989


El 12 de desembre de 1989 una comissió del Parlament de Catalunya va aprovar una resolució per la qual Catalunya no renuncia al dret a autodeterminar-se. Hi van votar a favor Convergència i Unió, Centre Democratic i Social, Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya. El Partit dels Socialistes de Catalunya va votar-hi en contra. No hi va haver cap abstenció. El Partit Popular no va assistir a la sessió. 
El text original de la resolució va ser presentat per ERC, però el text final que es va aprovar va ser esmenat per CiU quedant de la següent forma: 
El Parlament de Catalunya: 
1. Declara, solemnement, que Catalunya forma part d'una realitat nacional diferenciada en el conjunt de l'Estat, fet que el poble català ha sostingut en tot moment, tant des de les seves forces polítiques, de les institucions culturals i civils del país, com des de la consciència de la majoria dels seus ciutadans i ciutadanes. 
2. Manifesta que l'acatament del marc institucional vigent, resultat del procés de transició política des de la dictadura a la democràcia, no significa la renúncia del poble català al dret a l'autodeterminació, tal com estableixen els principis dels organismes internacionals i es dedueix del preàmbul de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 1979. 
3. Afirma, com a conseqüència, que en el moment que ho cregui oportú, i a través de les actuacions previstes en el mateix ordenament constitucional, podrà incrementar les cotes d'autogovern fins allà on cregui convenient i, en general, adequar la regulació dels drets nacionals a les circumstàncies de cada moment històric. 

On 12 December 1989 a Parliament of Catalonia commitee adopted Resolution 98/II stating that Catalonia did not abnegate the right to self-determination. Convergència i Unió (CiU), Centre Democratic i Social (CDS), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) and Iniciativa per Catalunya (IC) voted in favour. The PSC (Partit dels Socialistes de Catalunya) voted against. The Partit Popular (PP) did not attend the session. 
The original text of the resolution was presented by ERC, and the text finally adopted had been amended by CiU:

The Parliament of Catalonia:
1. Solemnly declares that Catalonia forms part of a differentiated national reality in the whole of the State, and this the Catalan people have upheld at all times, through its political parties, through the country's cultural and civil institutions, as well as in the consciousness of the majority of its citizens.
2. Demands that the compliance with the current institutional framework, resulting from the process of political transition from the dictatorship to democracy, does not mean that the Catalan people e relinquishment the right to self-determination, as laid down by the principles of international organizations and as deduced from the preamble to Catalonia's 1979 Statute of Autonomy.
3. It affirms, as a consequence, that when it deems appropriate, and through the actions provided for in the same constitutional order, it may increase the levels of self-government to whatever level it deems fit and, in general, to adjust the regulation of the national rights according to the circumstances of each historical moment.

la resolució 98/II that it didn't give up the right of self-determination. This was the first time since the Franco era that the Parliament adopted a resolution which, while stating its respect for the current legal framework, did not abnegate the right of self-determination. It was give up no renunciava a exercir el dret a l’autodeterminació. CiU, ERC, Iniciativa-Verds (ICV) and the CDS voted in favour, the PSC voted against and the PP did not even attend the session.
1998
La Resolució 679/V, de l'1 d'octubre de 1998 diu: “El Parlament de Catalunya, en el marc de la celebració del cinquantè aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans, ratifica un cop més el dret del poble català a autodeterminar lliurement el seu futur com a poble, en pau, democràcia i solidaritat.” Aquesta resolució va ser aprovada amb els setanta-cinc vots favorables de Convergència i Unió (CiU), d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), del Partit Independentista (PI) i d’Esquerra Unida i Alternativa (EUiA). Els trenta-nou diputats del Partit Socialista de Catalunya (PSC) se’ n van abstenir i els quinze del Partit Popular (PP) hi van votar en contra.

Es recorden dues resolucions del Parlament dels anys 1989 i 1998 on es ratifica un cop més el dret del poble català a “determinar lliurement el seu futur com a poble, en pau,democràcia i solidaritat”.
"ratifica un cop més el dret del poble català a determinar lliurement el seu futur com a poble, en pau, democràcia i solidaritat”) i el 2010 (“ratifica la vigència de la resolució 98/III, sobre el dret a l'autodeterminació de la nació catalana, adoptada el 12 de desembre del 1989, i de la resolució 679/V, adoptada l'1 d'octubre del 1998, de ratificació de l'anterior. Es ratifica en la voluntat d'emprar tots els instruments jurídics vigents i polítics necessaris per tal que el poble de Catalunya pugui exercir el dret a decidir”).

El 2010 i el 2011 va tornar-hi amb l’aval de CiU, ERC, ICV i, en el segon cas, SI, i el rebuig del PP, C’s i, en la segona votació, del PSC –que en la primera es va abstenir.

25 Abril 2006
Sr. Rajoy delivered over million signatures in a petition against Catalonia's Statute of Autonomy (not yet adopted by Spanish Parliament). The Partido Popular calls for a referendum to state that "Spain is still a single nation"."


https://elpais.com/diario/2006/04/26/espana/1146002411_850215.html

19 July 2006
http://www.parlament.cat/document/cataleg/150259.pdf
Organic Act 6/2006 of the 19th July, on the Reform of the Statute of Autonomy of Catalonia. Published in Catalan, Aranese and Castilian in the Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya  (DOGC no. 4680, 20 July 2006).
This Act was adopted by Spanish Parliament in 2006, ratified by the Catalan people in a referendum on 18 June 2006.
Article 122 lays down that Catalonia can organise its own non-binding polls and, with authorisation from the State, referenda:

Article 122. Popular consultation
The Generalitat has exclusive power over the establishment of the legal system, the modalities, the procedure, the implementation and the calling, whether by the Generalitat or by local bodies, acting within their jurisdiction, of public opinion polls, public hearings, participation forums and any other instruments of popular consultation, with the exception of those provided for by Article 149.1.32 of the Constitution. (This article is constitutional interpreted in the terms established in legal basis 69 of Constitutional Court Ruling 31/2010, of the 28th June)

10 March 2010
https://www.racocatala.cat/noticia/22220/parlament-catalunya-aprova-llei-consultes
The Government coalition (Socialists, Republican Left and post-Communist Green party) adopted the Popular Consultations via Referendum Act, having taken into account the Opinion of Catalonia's Council of Statutory Guarantees ( http://www.cge.cat/admin/uploads/docs/20130325212931-1.pdf ), dated 1 March 2010. The text lays down that proposed referenda require the authorisation of the Spanish authorities. Text of Act:  http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/TL108.pdf
It was challenged before the Constitutional Court (by the Spanish government) and its ruling was to be issued nearly six years later, in May 2017.

9 July 2010
http://www.abc.es/informacion/Gestordocumental/uploads/nacional/sentencia.pdf
Constitutional Court Ruling on 2010 Statute of Autonomy, dated 28 June 2010.

9 July 2010
http://www.abc.es/20100709/espana/estatut-consultas-201007091432.html
ABC points out in a specific article that the Constitutional Court has not ruled out the holding of popular consultations in Catalonia.
ABC. 9/7/2010.

21 June 2011
https://www.racocatala.cat/noticia/26607/tribunal-constitucional-espanyol-aixeca-suspensio-cautelar-llei-catalana-consultes
The Constitutional Court raised the cautionary suspension of the 2010 Popular Polls by Means of a Referendum Act. Its ruling was to be issued nearly six years later, in May 2017.

20 September 2012
http://www.lavanguardia.com/politica/20120920/54350608838/reunion-rajoy-mas-acaba-sin-acuerdo-pacto-fiscal.html
La reunión Rajoy-Mas acaba sin acuerdo sobre el pacto fiscal. El presidente del Gobierno ha comunicado a Mas que no cree en el pacto fiscal y que tampoco tiene margen para llevarlo a cabo.

27 September 2012
http://www.parlament.cat/document/intrade/6053
Resolución 742/IX del Parlamento de Cataluña, sobre la orientación política general del Gobierno de la Generalidad
... "5. El Parlamento de Cataluña constata la necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda determinar libre y democráticamente su futuro colectivo e insta al Gobierno a realizar una consulta, prioritariamente en la próxima legislatura."
http://www.parlament.cat/document/intrade/6026
Resolution 742/IX of the Parliament of Catalonia, on the general political orientation of the Government of Catalonia"

November 2012
http://www.archivoelectoral.org/documentos/catalunya-2020/520
http://blogs.deusto.es/programasaldesnudo/wp-content/uploads/2012/10/CAT_2012_CiU.pdf
Convergència i Unió include in their election manifesto a commitment to call the Catalan people to the ballot boxes in a referendum if agreed with Spain, and otherwise to express their opinion.
"En aquest sentit, i recollint l’establert a la resolució que va aprovar el Parlament de Catalunya per àmplia majoria el passat 27 de setembre de 2012, el proper Govern de la Generalitat impulsarà una consulta la propera legislatura per tal que el poble de Catalunya pugui determinar lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu. Aquesta consulta es farà d’acord amb la legalitat que s’esdevingui i amb tota la legitimitat democràtica." (p. 13)

25 November 2012
https://ca.wikipedia.org/wiki/Eleccions_al_Parlament_de_Catalunya_de_2012
The turnout in the Catalan election increased from 58,78% to 67,56%. The winner was Convergència i Unió, led by the incumbent president Artur Mas, whose votes dropped from 1,202,830 (2010) to 1,112,341 (from 62 to 50 seats). Second was Esquerra Republicana de Catalunya, whose votes increased from 219,173 to 496,292 (previously fifth), and whose seats increased from 10 to 21.

23 January 2013
Resolució 5/X: Declaració de sobirania i del dret a decidir - Parlament de Catalunya
www.parlament.cat/document/intrade/7094
https://ca.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3_de_sobirania_i_del_dret_a_decidir_del_poble_de_Catalunya
La Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya va ser una resolució del Parlament de Catalunya aprovada el 23 de gener de 2013, amb la qual es va acordar iniciar el procés cap al dret a decidir, amb 85 vots a favor, 41 en contra i dues abstencions. El Tribunal Constitucional d'Espanya suspendria la Declaració de sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, però la Mesa del Parlament de Catalunya va considerar que aquesta continuava «vigent» perquè «una voluntat política no es pot suspendre».
http://www.parlament.cat/document/intrade/7176: "Resolution 5/X of the Parliament of Catalonia, adopting the Declaration of sovereignty and right to decide of the people of Catalonia".

5 March 2013
http://www.lavanguardia.com/politica/20130305/54368040661/fiscal-superior-catalunya-rodriguez-sol-renuncia-torres-dulce-acepta.html
The chief prosecutor in Catalonia, Martín Rodríguez Sol, was forced to resign for having said in an interview that ways could be found to be able to legally hold a non-binding poll on independence.

13 March 2013
http://www.ara.cat/politica/Parlament-autodeterminacio-sobirania-Catalunya-independencia-declaracio-ruptura_0_1454254777.html
Resolution 17/X sobre un referèndum d'independència. Fins a 104 diputats –els de CiU, ERC, el PSC i ICV– van donar suport el 13 de març del 2013 a “iniciar un diàleg amb el govern de l'Estat per possibilitar la celebració d'una consulta a la ciutadania catalana per decidir sobre el seu futur”. Només s'hi van oposar el PP i C's, mentre que la CUP va abstenir-se en bloc.
http://www.parlament.cat/document/intrade/9784: "Resolution 17/X of the Parliament of Catalonia, on the start of a dialogue with the Government of the Spanish State with a view to enabling a consultation on the future of Catalonia"

May 2013
http://www.vilaweb.cat/noticies/el-tribunal-constitucional-quatre-anys-intentant-frenar-el-proces/
Maig del 2013: el TC admet a tràmit la impugnació del govern espanyol de l'acord (de 23 January 2013) en què el Parlament aprovava una declaració de sobirania que incloïa el dret de decidir del poble de Catalunya, i el suspèn cautelarment.

July 2013
El TC acorda per unanimitat de mantenir la suspensió de l’acord del Parlament.
http://www.vilaweb.cat/noticies/el-tribunal-constitucional-quatre-anys-intentant-frenar-el-proces/27 September 2013
http://www.parlament.cat/document/intrade/16706: "Resolution 323/X of the Parliament of Catalonia, on the general political orientation of the Government of Catalonia"
... "5. The Parliament of Catalonia will urgently present to the Cortes Generales (Spanish Congress), either directly or through the Catalan political forces, a request for the Spanish Government to act with the corresponding political will for the holding of a referendum in the course of 2014 in accordance with any of the legal ways defined by the National Transition Advisory Council."

16 January 2014
http://www.parlament.cat/document/intrade/23112
"Resolution 479/X of the Parliament of Catalonia by which it was agreed to submit to the Presiding Board of Congress the draft organic act delegating to the Generalitat of Catalonia power to authorize, call and hold a referendum on the political future of Catalonia".

13 February 2014
www.ara.cat/politica/Jutges-defensa-dret_a_decidir-Catalunya_0_1084091835.html
Thirty Catalan judges sign a manifesto saying that a referendum to allow Catalonia to decide its political future fits within the Constitution and that international instru,ents also allow it. Manifesto: http://www.elpuntavui.cat/elements/documents/politica/manifest_jutges_pel_dret_a_decidir_cat.pdf

25 March 2014
http://www.ara.cat/politica/sentencia-declaracio_de_sobirania-TC-Tribunal_Constitucional_ARAFIL20140325_0004.pdf
El 25 de març de 2014 el Tribunal Constitucional declarà per unanimitat nul i inconstitucional només el prinicipi de sobirania de la declaració en què s'afirmava que «el poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà». Segons el Tribunal, «només el poble espanyol és sobirà de manera exclusiva i indivisible. Cap fracció d'aquest poble es pot considerar sobirana».
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/declaracio-sobiranista-parlament-catalunya-tumbada-tribunal-constitucional-3217613

5 April 2014
Four policemen are identified as having illegally obtained the 33 photographs of the judges that were published by a rightwing Madrid newspaper which was later sued by the judges themselves...
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/identificados-cuatro-policias-que-filtraron-las-fotos-los-jueces-catalanes-favorables-consulta-3242519

XX XXX 2014
The case of the thirty judges is later closed without a conviction. +++

8 April 2014
http://www.publico.es/actualidad/congreso-rechaza-entregar-catalunya-competencias.html
El Congreso rechaza entregar a Catalunya competencias para ...
El Congreso rechaza así la proposición de ley del Parlament de Catalunya para ..... 'Si no quieren que la Generalitat convoque el referéndum, ...
Central government says independence referenda have to be voted throughout Spain. Literally.

8 April 2014
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-Cataluna-celebrar-consulta-soberanista_13_247555243.html
The Spanish Parliament votes out a request by Catalonia for the transfer of powers to authoriseand organize an independence referendum.
THE SPANISH PARLIAMENT VOTES AGAINST A NEGOTIATED REFERENDUM.
”It is impossible to give the Catalan Parliament what it is asking for because the Constitution does not allow it”, Mariano Rajoy, Prime Minister of the Spanish Government

31 July 2014

Mas delivers Rajoy a text with 23 demands. From the need for the State to raise the upper limit for the public deficit of the Generalitat and a transfer of €2 additional billion if he wants Catalonia to meet the deficit objectives , to the withdrawal of the Wert (education) Act are in a 20-page document of demands.

http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/grans-reptes/transicio-nacional/274515/president-mas-decidits-tirar-consulta-farem-legalment-pot-dacord-lestat.html
Document: http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/docrel/nota-premsa/contingut/download/188548.htm


17 September 2014
http://www.elpuntavui.cat/politica/article/17-politica/778021-el-parlament-aprova-celebrar-el-9-n-amb-totes-les-garanties-democratiques-possibles.html
El Parlament aprova celebrar el 9-N amb “totes les garanties democràtiques possibles”. CiU, ERC, ICV-EUiA, CUP, Elena, Geli i Ventura voten a favor de la resolució (89 vots) i el PSC, PPC i C's, en contra (44 vots).


17 September 2014
http://www.parlament.cat/document/bopc/52463.pdf
Resolució 776/X del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern

27 September 2014
Catalonia adopts a law to organise its own non-binding polls and participatory processes.Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana (del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) [pdf, septiembre 2014] http://www.aelpa.org/actualidad/201409/LeyConsultas-Catalunya.pdf

LLEI 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana.
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=671069
http://www.parlament.cat/document/intrade/152589: "Non-Referendum Popular Consultations and Other Forms of Citizen Participation Act" 

27 September 2014
http://www.lamarea.com/2014/09/27/mas-convocara-hoy-la-consulta-y-desata-la-batalla-juridica/
The Catalan President, Artur Mas, signs the Decree calling a non-binding poll, explicitly NOT a referendum, for 9 November 2014, by signing a decree in the morning, the same day (a Saturday) that the Act is published in the Official Gazette (/DOGC). The idea is for the call to be in operation for as long as possible before the Central Government gets it to be automatically suspended by the Constitutional court (for up to five months).

27 September 2014
https://ca.wikipedia.org/wiki/Decret_de_convocat%C3%B2ria_de_la_consulta_popular_no_referend%C3%A0ria_sobre_el_futur_pol%C3%ADtic_de_Catalunya
Decret de convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya
El decret de convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya és un decret promulgat pel president de la Generalitat de Catalunya el 27 de setembre de 2014 amb l'objectiu de convocar una consulta popular sobre la independència de Catalunya.

27 September 2014
Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de la consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña [pdf, septiembre 2014] http://www.aelpa.org/actualidad/201409/DECRETOConvocatoria.pdf
El marc legal en el qual s'empara el decret és l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006, la Llei de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana de 26 de setembre de 2014. D'altra banda, la consulta compta amb el suport de la major part de les institucions locals atès que 920 ajuntaments, 36 consells comarcals, el Consell General d'Aran i 4 diputacions han aprovat mocions a favor de la convocatòria de la consulta.
Decret: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2014/09/27/10/54/27caef28-ff29-48ac-8cff-6c1b2a06017b.pdf
https://ca.wikisource.org/wiki/Decret_192/2014,_de_27_de_setembre,_de_convocat%C3%B2ria_de_la_consulta_popular_no_referend%C3%A0ria_sobre_el_futur_pol%C3%ADtic_de_Catalunya

...
Article 2
Objecte
L'objecte de la consulta és conèixer l'opinió de les persones cridades a participar sobre el futur polític de Catalunya, segons els termes de la pregunta recollida a l'article 3, amb la finalitat que la Generalitat pugui exercir amb ple coneixement de causa la iniciativa legal, política i institucional que li correspon.

27 September 2014
Central government calls on the Council of State (which meets in record time) to say the law is unconstitutional so it can immediately challenge several articles before the Constitutional court.

28 September 2014
Dictamen del Consejo de Estado, asunto: Recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana [Ref. 965/2014. pdf, 28 de septiembre 2014] http://www.aelpa.org/actualidad/201409/Dictamen964-2014-CE.pdf

28 September 2014
Dictamen del Consejo de Estado, asunto: Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas previstas en el artículo 161.2 de la Constitución contra el Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de la consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña [Ref. 965/2014. pdf, 28 de septiembre 2014] http://www.aelpa.org/actualidad/201409/Dictamen965-2014-CE.pdf

29 September 2014
http://www.lamarea.com/2014/09/29/el-gobierno-recurre-la-ley-de-consultas-y-la-convocatoria-del-9-n/
Central government holds a special cabinet meeting in the morning, and asks the Constitutional court to issue an injunction suspending the poll.

29 September 2014
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2014/refc20140929.pdf
ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana.
ACUERDO por el que se plantea la impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y Resoluciones de las Comunidades Autónomas prevista en el artículo 161.2 de la Constitución en relación con el Decreto 129/2014, de 27 de septiembre de 2014, de convocatoria de la consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña.

29 de Setembre del 2014
 http://www.vilaweb.cat/noticies/el-tribunal-constitucional-quatre-anys-intentant-frenar-el-proces/
El TC es reuneix d’urgència a instància del govern espanyol i suspèn per unanimitat la llei de consultes i el decret de convocatòria del 9-N.

29 September 2014
http://www.aelpa.org/actualidad/201409/recurso_ley_consultas.pdf
Recurso de inconstitucionalidad contra el Título II (articles 3 to 39) y las Disposiciones Adicionales, Transitorias y Finales de la Ley de Cataluña 10/2014, presentado por el Abogado del Estado al Tribunal Constitucional [ref. 5829-2014, pdf]

29 September 2014
http://www.aelpa.org/actualidad/201409/impugnacion_decreto.pdf
Impugnación del Decreto 129/2014, así como sus anexos, de convocatoria de consulta no refrendaria sobre el futuro político de Catalunya, presentada por el Abogado del Estado al Tribunal Constitucional [ref. 5830-2014, pdf]

29 September 2014
http://www.lavanguardia.com/politica/20140929/54415553028/tc-tramite-recursos-gobierno-consulta-queda-suspendida.html
The Constitutional court meets in record time, the same afternoon, to issue an injunction suspending the poll.
"La interposición por parte del Gobierno fue sido anunciada a mediodía por el propio presidente del Gobierno en una comparecencia ante los medios tras reunir de forma extraordinaria el Consejo de Ministros y en apenas unas horas, menos de ocho, el Alto Tribunal admitió los requerimientos."

29 September 2014
http://www.lamarea.com/2014/09/29/el-gobierno-recurre-la-ley-de-consultas-y-la-convocatoria-del-9-n/
"El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha reiterado este lunes en declaraciones a Catalunya Ràdio que los catalanes no se volverán a “rendir ante el Tribunal Constitucional”. “¿Hemos puesto en marcha todo el proceso para superar los límites del TC contra la voluntad de los catalanes (en referencia a la sentencia sobre el Estatut) para volvernos a rendir cuando el TC diga que no respeta nuestra voluntad democrática? Yo creo que no”, ha sentenciado."

29 September 2014.
THE CONSTITUTIONAL COURT SUSPENDS THE DECREE CONVOKING THE 9TH NOVEMBER REFERENDUM.
"All resolutions and orders dictated in the application of the impugnated normative and decree under appeal are hereby suspended". An extract from the sentence...

29 September 2014
http://www.aelpa.org/consulta-catalana.html
The Catalan government immediately announces the suspension of the poll.

30 September 2014
Recurso de la Generalitat ante el Tribunal Constitucional a la suspensión de la ley de consultas [pdf]
http://www.aelpa.org/actualidad/201409/Recurso-suspension-ley-consultas.pdf


Web de la consulta sobre el futuro político de Catalunya 2014 [cat]

Web informativa de la Consulta sobre el futuro político de Catalunya 2014 [cat]
Especial de El País sobre la Consulta catalana 2014

http://www.9nconsulta2014.cat/
Web de la consulta sobre el futuro político de Catalunya 2014 [cat]

http://www20.gencat.cat/portal/site/consulta
Web informativa de la Consulta sobre el futuro político de Catalunya 2014 [cat]

4 October 2014
http://beteve.cat/els-alcaldes-catalans-escenifiquen-el-suport-del-municipalisme-al-9-n
Els alcaldes escenifiquen el suport de 920 ajuntaments catalans al 9-N
Uns 800 alcaldes de tot Catalunya han lliurat personalment al Palau de la Generalitat les mocions de suport a la consulta del 9-N aprovades els darrers dies...

4 October 2014
La difusió institucional de la consulta començà el 27 de setembre mitjançant l'emissió d'un anunci informatiu emès en diferents mitjans audiovisuals. Tanmateix, i com a conseqüència de la impugnació de la consulta per part del Govern d'Espanya, el 4 d'octubre el Govern de Catalunya inicià una campanya informant de la suspensió cautelar de la consulta. ( https://ca.wikipedia.org/wiki/Decret_de_convocat%C3%B2ria_de_la_consulta_popular_no_referend%C3%A0ria_sobre_el_futur_pol%C3%ADtic_de_Catalunya )

6 October 2014
http://www.parlament.cat/document/nom/06.EscritRecusacioEnviat_TC.pdf
The Parliament of Catalonia formally requests that the president and another member of the Constitutional Court be withdrawn from the Court's deliberations on the Catalan Act and Decree, given their publicly stated bias against Catalonia

e.g. http://elpais.com/diario/2010/11/03/espana/1288738808_850215.html:
Un candidato del PP al Constitucional tilda la política catalana de "onanismo".
Pérez de los Cobos dice en un libro que el dinero es "bálsamo" en Cataluña

15 October 2014
The Catalan government decides to apply another article in the law, and announces a participatory process to be run by volunteers,

19 October 2014
https://assemblea.cat/?q=node/8900
ARA ÉS L’HORA farà "un pas endavant" al gran acte de diumenge 19 d'octubre a les 12.30h a la Plaça Catalunya.

19 October 2014
https://www.youtube.com/watch?v=F-A9dhBWSuk
VIDEO Timelapse de l'acte de "Ara és l'hora" a Plaça Catalunya - YouTube
Penjat per Albert Claret Alfonso

20 October 2014
Les imatges de l'acte de l'Ara és l'hora de plaça Catalunya

www.ara.cat/politica/imatges-lacte-lhora-placa-Catalunya_5_1232926696.html
Les imatges de l'acte de l'Ara és l'hora de plaça Catalunya.

20 October 2014
http://www.vilaweb.cat/noticia/4215879/20141020/gigafoto-concentracio-dara-lhora-placa-catalunya.html
La Gigafoto de la concentració d'Ara és l'hora a la plaça de Catalunya ...
L'acte central de la campanya 'Ara és l'hora' d'ahir a la plaça de Catalunya va ser multitudinari; hi va haver més de 100.000 manifestants, segons la guàrdia .

30 October 2014
Dictamen del Consejo de Estado sobre la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la consulta alternativa del 9N. [pdf. ref. 1.092/2014] http://www.aelpa.org/actualidad/201410/informe_consejo_estado_9N.pdf

31 October 2014
Spanish government formally requests the Constitutional Court to order the Generalitat to stop all activity related to the alternative 9N poll.

Novembre del 2014
http://www.vilaweb.cat/noticies/el-tribunal-constitucional-quatre-anys-intentant-frenar-el-proces/
El TC impugna també el procés participatiu plantejat per Artur Mas com a alternativa al 9-N. Alhora, va impugnar les actuacions de preparació de la consulta o les actuacions que hi estiguessin. vinculades. 

4 November 2014
Central government gets the Constitutional court to issue an injunction paralyzing the Catalan government's involvement in the participatory process, five days before it is due to start.

4 November 2014
THE CONSTITUTIONAL COURT SUSPENDS THE ALTERNATIVE 9TH NOVEMBER REFERENDUM. “Suspending all the challenged acts and other actions in preparation of a consultation or those related to it”. An extract from the sentence
«President Mas' goal is to use the unofficial consultation on 9-N to offer to the Spanish president, Mariano Rajoy, the chance to negotiate a proper referendum on the independence of Catalonia, like the one which took place in Scotland.»

Suspensión desde el Tribunal Constitucional de la consulta alternativa en Cataluña tras la impugnación promovida por el Gobierno de la Nación. [pdf. ref. 6540-2014] http://www.aelpa.org/actualidad/201409/Recurso-suspension-consulta.pdf

Enquesta sobre context polític a Catalunya 2014, del Centre d'Estudis d'Opinió de la Generalitat de Catalunya [pdf, cat] http://www.aelpa.org/actualidad/201412/bec00c90e78989fc874884e588da1454.pdf

4 de novembre? de 2014
The Catalan government says it will comply with CC ruling, but that the participatory process has been designed to operate autonomously, with volunteers. +++

Central government laughs it off haughtily. +++

B. 9 November 2014


http://www.eldiario.es/catalunya/N-consulta-proceso_participativo-proces-independencia-Assemblea_Nacional_13_322447754.html
EN DIRECTO: Sigue la jornada del 9-N – Eldiario.es
9 de nov. 2014 - Catalunya Plural cuenta minuto a minuto el transcurso de la jornada del 9-N, que llevará muchos catalanes a las urnas para opinar sobre el futuro político de Catalunya en un proceso participativo no vinculante.

9 November 2014
https://directa.cat/actualitat/minut-minut-del-9-n
El minut a minut del 9-N | Directa
En aquell moment un dels voluntaris, el diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà, ha dit en declaracions a la Directa que tots els centres de votació han obert ...

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/09/actualidad/1415525317_027655.html
Consulta catalana: La justicia investigará a los organizadores del 9N ...
El juez abre una investigación tras la denuncia de UPyD y Plataforma per ... apoya en el informe del fiscal de guardia de Barcelona y transmitido por la Fiscalía ...

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/politica/2014/11/09/directo-cataluna-celebra-consulta-independentista-consuma-desafio-estado/00031415519089034226314.htm
LA VOZ AGENCIAS
REDACCIÓN 10/11/2014 00:40

0.36. El deato de los 2.043.226 votantes supone un 32 % de participación según el censo estimado de 6.300.000 personas con derecho a voto contando con los mayores de 16 años. Los organizadores del 9-N esperan que esa cifra suba algo con el recuento total de los votos.

0.30. Ya se conocen los primeros datos de la consulta del 9-N. Con el 88,44 % de los votos escrutados, el Sí-Sí ha conseguido el 80,72 % (1.649.239) de los votos, mientras que el Sí-No se queda con el 10,11 % (206.599 papeletas). El Sí-Voto en blanco supone un 0,98 % y el No-No, un 4,55 % (92.939 votos). Con los sufragios recontados por el momento, han participado 2.043.226 personas y los organizadores esperan que la cifra total de votantes alcance los 2.250.000. Así lo ha anunciado la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega.

0.15. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha considerado que la consulta del 9-N ha sido un éxito de movilización, por lo que ha expuesto que el siguiente paso debe dar Cataluña es «ejercer la independencia tan pronto como sea posible». En rueda de prensa, la también portavoz de los republicanos en el Parlament ha insistido en que a partir de ahora lo importante es lograr una «mayoría parlamentaria» en Cataluña que permita dar los pasos necesarios para declarar la independencia sin dilaciones. Aunque en esta ocasión no ha hablado explícitamente de adelantar las elecciones autonómicas y convertirlas en plebiscitarias, Rovira sí ha dicho que el 9N demuestra que hay una mayoría social a favor de la secesión y ahora se tiene que construir la «mayoría política» que la haga posible.

23.59. Recordamos que puedes repasar las mejores imágenes de la polémica jornada de votación en Cataluña en este álbum con 49 imágenes.

23.50. Artur Mas ha anunciado durante su rueda de prensa para valorar la consulta independentista del 9-N que el próximo martes, día 11, comparecerá públicamente «para explicar cuáles tienen que ser los siguientes pasos» a seguir a partir de ahora, aunque antes quiere escuchar «muchas opiniones». «Explicaré mi posición y escucharé a todos», ha dicho Mas, quien no ha querido avanzar nada del contenido de la carta que piensa enviar en los próximos días a Mariano Rajoy, para informarle de los resultados del proceso participativo.

23.25. La consulta independentista del 9-N no sólo se ha celebrado en Cataluña. En muchos centros dispuestos en el extranjero miles de catalanes han depositado su voto. Ciudades como São Paulo, Bogotá, París y Sídney han acogido puntos de votación para la jornada de participación.

23.10. Ciutadans (C's) ha tildado de «fraude a la democracia» la jornada del 9-N y ha instado al PP y al PSOE a «que no amparen a Artur Mas y se sumen a la necesidad de convocar elecciones anticipadas» en Cataluña. En un comunicado, C's no reconoce «ninguna validez al acto ya que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional y se ha realizado sin garantías democráticas». «Ante este fraude a la democracia organizado por el gobierno catalán y por los partidos separatistas, desde C's instamos a PP y PSOE a que no amparen a Artur Mas y se sumen a la necesidad de convocar elecciones anticipadas», ha reiterado Ciutadans, que también ha denunciado «la ausencia del Gobierno de España que no ha hecho cumplir la ley en Cataluña y que ha dejado desamparados a los catalanes con su inacción».

22.56. Mas insiste en su mensaje. La consulta del 9-N ha probado que «Cataluña quiere gobernarse a sí misma». «Los estados democráticos maduros respetan el derecho natural de los países que quieren decidir sobre su futuro. No lo queremos hacer contra España ni contra nadie», explica el presidente catalán. Lamenta las reacciones «de miopía política e incluso intolerancia», que llegaron desde Madrid, según Mas.

22.50. Artur Mas comparece para hacer balance del 9-N, se felicita de los datos de participación y da las gracias a los voluntarios por su trabajo. El presidente de la Generalitat catalana anuncia que esta misma noche se conocerán los resultados parciales de la consulta, aunque el recuento final de todos los votos en el extranjero y los aplazados por motivos personales tardarán varios días. Mas asegura que han sido más de 2 millones de personas las que han votado, «un éxito total».

22.30. Continúan las reacciones a la consulta del 9-N. El líder de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran Lleida, ha afirmado que tras la participación de 2 millones de catalanes «es la hora de la política hecha desde el diálogo y desde la inteligencia» para evitar «una ruptura irreversible». En varios mensajes que ha escrito en su cuenta de Twitter, el político democristiano ha advertido de que PP, PSOE e instituciones del Estado han de saber que si no dan salida política al deseo de cambio de Cataluña, «la ruptura será irreversible». «Decir, como hace (Mariano) Rajoy, que el #9N es inútil y sin repercusión, es de una ceguera impropia de un gobernante democrático. El 9N es un clamor que el Gobierno del Estado no puede menospreciar», ha añadido Duran Lleida, que ha resaltado el «civismo y responsabilidad» demostrada por los más de 2 millones que «han dado muestra de la dignidad de Cataluña».

22.15. La consulta independentista del 9-N ha dejado muchas imágenes llamativas a lo largo de la jornada. Puedes repasarlas en este álbum con más de 40 fotografías.

22.07. La Fiscalía continúa recabando datos dentro de la investigación abierta por el proceso participativo del 9-N en Cataluña para determinar la posible concurrencia de responsabilidades penales y, en su caso, ejercer las oportunas acciones legales. Recordemos que la Fiscalía abrió el sábado diligencias para determinar si la cesión de locales públicos para la celebración de la consulta independentista era constitutiva de delito. El juez de guardia de Barcelona que descartó intervenir las urnas a primera hora ha abierto diligencias a raíz de la denuncia presentada por la formación Plataforma X Catalunya contra la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, por comparecer públicamente para informar de los datos de participación del 9-N.

21.50. Siguen las reacciones tras el cierre de las urnas en la consulta independentista del 9-N. La plataforma Sociedad Civil Catalana (SCC), contraria a la independencia, ha calificado la jornada del domingo de «gravísima actuación de deslealtad del gobierno de la Generalitat hacia el conjunto de los ciudadanos» y ha asegurado que la jornada participativa «deja a la sociedad catalana más dividida y confrontada». La plataforma ha remarcado que el 9-N ha sido «un acto de propaganda con una deliberada intencionalidad partidista» y ha subrayado que los resultados de esta jornada «no merecen ninguna credibilidad, y carecen de valor político y jurídico». SCC ha constatado en un comunicado que «sólo se han movilizado los comprometidos con el proceso de secesión, una parte minoritaria de los 6,3 millones convocados». También ha reclamado a los poderes públicos «que hagan prevalecer el Estado democrático de Derecho». «El día de mañana, los catalanes continuarán con sus problemas cotidianos y exigirán de las instituciones que se ocupen de los mismos», ha concluido SCC, que se ha reafirmado en su «compromiso en favor de una Cataluña abierta en una España de todos».

21.29. Ya hay reacción oficial del gobierno a los datos de participación en el 9-N. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que el proceso participativo es un «simulacro inútil y estéril» que carece de cualquier tipo de validez democrática y sólo ha servido para «exacerbar» la división entre los catalanes y tensar las relaciones políticas. El ministro ha acusado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, de haber promovido esta jornada para «ocultar su fracaso» de no haber podido celebrar la verdadera consulta y ha recordado que la Fiscalía recaba datos para ver si existen responsabilidades penales y, de ser así, actuar en los próximos días. El Gobierno ya se había manifestado a primera hora de la tarde para considerar «inútil» el «ejercicio antidemocrático» que se dio en Cataluña y estima que el comportamiento del presidente Mas durante la jornada «dificulta mucho el futuro».

21.10. Muy feliz se ha mostrado Oriol Junqueras al cierre de los centros de votación. El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya ha manifestado que los resultados de participación en la consulta del 9-N «han desbordado las expectativas» que tenían las organizaciones y ha calificado la jornada de «extraordinaria».

21.10. La portavoz del PSC, Esther Niubó, ha considerado que el 9-N ha sido «un éxito de movilización teniendo en cuenta que era un proceso participativo», y ha concluido que la jornada demuestra que en Cataluña hay una gran voluntad de cambio en las relaciones entre Cataluña y el resto de España, que para los socialistas pasan por una reforma federal de la Constitución. En rueda de prensa desde la sede del partido en Barcelona, ha concluido que el 9-N demuestra que la situación política actual es «insostenible», y ha pedido a los gobiernos catalán y español que a partir del 10 de noviembre empiecen de una vez por todas a dialogar. Niubó ha defendido la posición del PSC de no involucrarse en el proceso participativo porque no era la consulta legal y acordada que han solicitado siempre, y ha pedido «poner el contador a cero a partir de mañana» y que la situación de Cataluña deje de estar en los tribunales y en la Fiscalía.

20.53. Algunos locales habilitados por la Generalitat para acoger la participación en la consulta independentista del 9-N han dejado votar a ciudadanos que hacían cola, después del cierre previsto a las 20.00 horas. La Generalitat ha dispuesto que durante los próximos 15 días podrán participar en las delegaciones territoriales aquellas personas que justifiquen que no han podido hacerlo este domingo. Los resultados provisionales del proceso participativo, que se han celebrado pese a la suspensión que dictó el Tribunal Constitucional, no se conocerán probablemente hasta mañana, ya que el recuento lo tienen que hacer los voluntarios y trasladarlo después a las autoridades.

20.45. La jornada de la consulta independentista en Cataluña ha transcurrido en general sin graves incidentes. Hubo cinco detenidos en Gerano por una protesta ultraderechista. Además, los Mossos d'Esquadra han denunciado por un delito de amenazas a un vecino de Vilaller (Lérida) después de que, presuntamente, amenazara a voluntarios de un local de participación del 9N blandiendo un puño americano. Según han informado fuentes de la Policía catalana, el hombre se ha presentado hacia las 16.30 horas en un local de Vilaller y ha proferido amenazas contra las personas que allí se encontraban, al tiempo que esgrimía un puño americano.

20.25. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el diputado de la CUP en el Parlament David Fernández se han abrazado con gran emoción al coincidir en el centro de datos para el proceso participativo del 9-N. En el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Generalitat (CTTI), situado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), varios de los voluntarios que recopilan la información que les suministran desde los puntos de votación y las mesas han compartido en las redes sociales, el abrazo de Fernández y Mas, que ha provocado muchos aplausos entre los asistentes.

10 November 2014
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/politica/2014/11/09/directo-cataluna-celebra-consulta-independentista-consuma-desafio-estado/00031415519089034226314.htm
En directo: Sigue la consulta independentista del 9-N en Cataluña
«Decir, como hace (Mariano) Rajoy, que el # 9N es inútil y sin repercusión, es de una ceguera impropia de un gobernante democrático.
El 9N es un clamor que ...

9 November 2014
http://www.elmundo.es/cataluna/2014/11/09/545f27f7ca474143438b456b.html
9-N: Mas vende como gran éxito su ficción democrática y pide un ...

10 November 2014
http://www.ara.cat/politica/primeres-butlletes-omplen-comencen-votacions_0_1245475606.html
9-N: triomf del 'sí' a la independència en una mobilització històrica ...
Un dia històric per a Catalunya, aquest 9-N. El sí a la independència ... Els voluntaris, que preparaven des de les 07.00 hores la votació, només han topat amb ...

10 November 2014
http://www.vilaweb.cat/noticia/4218762/20141110/participacio-total-9-n-2305290-vots.html
La participació total del 9-N: 2.305.290 vots – VilaWeb
La participació total del 9-N, amb el 100% de les meses escrutades, és de 2.305.806 votants. Hi ha un 80,76% dels vots favorables al sí-sí (1.861.753), un 10 ...
La vice-presidenta del govern, Joana Ortega, va remarcar ahir: 'La implicació i la tasca dels voluntaris ha estat imprescindible perquè quasi s'assolís la xifra de ...

10 November 2014
http://www.ara.cat/politica/primeres-butlletes-omplen-comencen-votacions_0_1245475606.html
9-N: triomf del 'sí' a la independència en una mobilització històrica ...
Un dia històric per a Catalunya, aquest 9-N. El sí a la independència s'imposa amb un 80,72% dels dos milions de vots escrutats (el 88% de les meses) en una ...

9 November 2014
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/09/catalunya/1415531407_489487.html
9N | Consulta catalana: La consulta avala a Mas para negociar con ...
El resultado permitió al presidente de la Generalitat recuperar la iniciativa política frente a Esquerra Republicana y lanzar a Mariano Rajoy la petición de ...

http://www.participa2014.cat/resultats/dades/ca/escr-tot.html
Resultats 9N - Participa2014. Procés de participació ciutadana.
www.participa2014.cat/resultats/dades/ca/escr-tot.html
10 de nov. 2014 - 9N 2014 Tu participes Tu decideixes. Inici; Catalunya; Vegueries. Barcelona · Girona · Lleida · Tarragona · Terres de l'Ebre · Catalunya Central · Alt Pirineu i ...

9 November 2014
http://cat.elpais.com/cat/2014/11/09/catalunya/1415542400_466311.html
9-N | Consulta catalana: El 81% de persones voten sí a la ...
El suport a la independència ha rebut finalment el suport de 1.861.752 votants, xifra que representa el 80,76% de persones que ahir van participar en la...

9 November 2014.
RTVE
Members of the Spanish government laugh off the poll as being a farce: "simulacro inútil y estéril" (e.g. Ministre of Justice, Catalá).On November 9, millions line up outside the polling stations before they even open, fearing the prosecutors will send in the police to withdraw the ballot boxes, as threatened.

Resultat d'imatges de cues 9N
Source: Reuters. http://www.ara.cat/politica/Ara_es_l-Hora-9-N-TSJC-Irene_Rigau-Joana_Ortega-Artur_Mas_0_1445855534.html

Several Spanish nationalist organizations call on the public prosecutor in Catalonia to halt the vote. He refuses.

At the end of the voting period, on November 25 2014, 2,340,000 Catalans had taken part, more than any analyst had foreseen. 80% voted for an independent Catalonia.

http://www.eldiario.es/catalunya/MAPA-participacion-comarca_0_322668045.html
MAPA | La participación y los resultados del 9-N comarca a comarca
El anhelo independentista se ha mostrado con toda la fuerza en la Catalunya Central y parte de las comarcas gerundenses, mientras que el 9-N ha tenido ...

C. AFTER NOVEMBER 9 2014


There is uproar in the Madrid media, at this unprecedented display of public defiance against the Spanish government.

11 November 2014
http://www.alertadigital.com/2014/11/11/fiscalia-presentara-una-querella-contra-mas-por-cohecho-malversacion-de-fondos-publicos-y-desobediencia-a-los-tribunales/
Fiscalía presentará una querella contra Artur Mas por supuestas ... una querella contra el presidente catalán, Artur Mas, y tres consellers del Govern por ... La querella, que se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ..... Camacho hablando con una abogada del pseudosindicato Manos Limpias, ...

12 November 2014
http://www.farodevigo.es/espana/2014/11/12/querella-fiscalia-joana-ortega-desobediencia/1130107.html
Querella de la Fiscalía contra Mas y Joana Ortega por desobediencia ...
La Fiscalía presentará hoy ante el Tribunal Superior de Cataluña una ... el borrador de la querella remitida por la Fiscalía General en el que aparecería ... CiU afirmó que la querella es "el símbolo de la desesperación del Estado", ... la Fiscalía podría acumularse con la denuncia de Manos Limpias pendiente de admisión.

12 November 2014
http://www.20minutos.es/noticia/2294689/0/querella-fiscalia/artur-mas-9-n/reunion-torres-dulce/
El fiscal general y el de Cataluña liman sus diferencias sobre la ...
La Fiscalía Superior de Cataluña dará cuenta al fiscal general del ... que están ultimando contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ... La Fiscalía general quiere acusar a Artur Mas de prevaricación y desobediencia.

13 November 2014
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/13/actualidad/1415912771_762520.html
El Gobierno choca con Torres-Dulce
El fiscal general del Estado no se plantea dimitir, pese a la presión

17 November 2014
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/fiscales-catalanes-oponen-querellarse-contra-mas-3696294
Los fiscales catalanes se oponen a querellarse contra Mas por el 9N
Los miembros de la Fiscalía Superior de Catalunya se han plantado este ... a iniciar acciones penales" contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas por el ... de Catalunya (TSJC), pero el fiscal superior de Catalunya, José María Romero ...

17 November 2014
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/fiscales-catalanes-oponen-querellarse-contra-mas-3696294
Los fiscales catalanes se oponen a querellarse contra Mas por el 9N
Los miembros de la Fiscalía Superior de Catalunya se han plantado este ... a iniciar acciones penales" contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas por el ... de Catalunya (TSJC), pero el fiscal superior de Catalunya, José María Romero ...

17 November 2014
http://www.elmundo.es/cataluna/2014/11/17/5469a9a622601d75098b456c.html
El TSJC decidirá sobre la imputación de Mas.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no tiene que esperar la querella que ... El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ayer durante una gala de la ... Una de las primeras fue la del sindicato Manos Limpias, que no prosperó.

18 November 2014
http://www.elmundo.es/elmundo/hemeroteca/2014/11/18/m/catalunya.html
Torres-Dulce actuará contra Mas pese a la Fiscalía catalana ... El sindicato Manos Limpias ha ampliado su querella contra el presidente de la ..... El TSJC recibe 12 denuncias contra Mas por su 'desobediencia' en la consulta del 9-N · CDC ...

18 November 2014
http://www.lavanguardia.com/politica/20141118/54419433053/fiscales-catalanes-decidieron-unanimidad-no-presentar-querella-9n.html
Los fiscales catalanes decidieron por unanimidad no presentar la ...
Los nueve fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) decidieron por unanimidad no presentar la querella contra Artur Mas ... Eduardo Torres Dulce y el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada (Propias).

19 November 2014
http://www.libertaddigital.com/espana/2014-11-19/la-junta-de-fiscales-respalda-la-querella-de-torres-dulce-contra-mas-1276533869/
La Junta de Fiscales desautoriza a la cúpula catalana al apreciar ...El fiscal general sostiene que la acción penal debería dirigirse contra el presidente de la Generalidad, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana ...

21 November 2014
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/21/actualidad/1416568294_207719.html
La fiscalía presenta la querella contra Mas por cuatro delitos en el 9N ...
La Fiscalía General del Estado ha presentado este viernes la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la supuesta ...

21 November 2014
http://www.ara.cat/politica/Fiscalia-presenta-querella-contra-TSJC_0_1252674884.html
La Fiscalia presenta la querella contra Mas pel 9-N Artur Mas votant el 9-N / PERE VIRGILI ... a instàncies del fiscal general de l'Estat, la querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, ...
The prosecutors office lays criminal charges against President Mas, Vice-president Joana Ortega and Minister Irene Rigau, on four grounds: serious disobedience, malfeasance, embezzlement of public funds and trespass, theft and usurpation of court functionsembezzlement (desobediència greu, prevaricació, malversació i usurpació)

21 November 2014
http://www.naciodigital.cat/noticia/78342/formulari/autoinculpacio/9-n/arriba/11000/descarregues
In a single day 11,000 9N volunteers download forms to call on the courts to be sued aongside the politicians.&
The High Court later replies to the presented forms, saying that they had not committed any offence. http://drets.cat/index.php/noticies/164-celebrem-que-el-tsjc-arxivi-les-autoinculpacions-del-9n-perque-demostra-que-no-hi-havia-delicte

4 December 2014
http://www.eldiario.es/politica/CGPJ-apoyaron-consulta-catalana-archiva_0_331417543.html
The General Council of the Judiciary (CGPJ) admonished the 33 Catalan judges that signed a manifesto in which they defended the legality of the official poll on the sovereignty of Cataluña, but filed the report that the organization Manos Limpias ("Clean Hands") had brought against them.


18 December 2014
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/13/actualidad/1415869681_611980.html
The prosecutor-general Torres-Dulce resigns because of disagreements with the Spanish Government.
...In the end, there was not even a deep substantive difference over the lawsuit against the Generalitat of Catalonia bosses over the 9-N poll, though there was serious tension with the Government those days because of the pace and manner in which Torres-Dulce managed the crisis, as well as the scope of the criminal action. The conclusion is that the Prosecutor's Office presented the lawsuit against Artur Mas and several of his ministers,which is what the Government aimed for from the very first day. And there was a coincidence in the days before that, not to intervene and not stop the poll, in order to avoid greater evils.

23 December 2014
Campaign starts at High Court of Catalonia: The self-incriminations will be in front of the High Court building. A rally will start there to reaffirm once more our sovereignty as a people.
12 midday.
Passeig Lluís Companys 14, Barcelona
http://autoinculpacions9n.assemblea.cat/
Document: http://autoinculpacions9n.assemblea.cat/docs2/Document_Autoinculpacio.pdf

19 February 2015
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/monografics/280560/govern-presenta-10-projectes-estrategics-daccio-transicio-nacional-2015.html
The Government presents the 10 strategic projects of government action and for the national transition for 2015. The strategic projects are: 1) Urgent projects for the creation of jobs; 2) Innovative policies at the service of the Catalan industrial and business fabric; 3) Plan for the fight against poverty and for social inclusion; 4) Family support plan and measures to strengthen the welfare state; 5) Commitment to education and culture; 6) Implementation of the Law of Transparency, Access to Public Information and Good Governance; 7) Boost for the Law on non-discrimination; 8) Executive plan for the preparation of State structures; 9) Reinforcement and consolidation of action abroad and 10) Strategic infrastructure plan.

24 February 2015
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6819/1407274.pdf
DECREE 16/2015, of February 24, creating the Commissioner's Office for the National Transition, whose inherent functions are the impulse, coordination and implementation of the necessary measures for the culmination of the Process of National Transition  and the monitoring of state structures.

25 February 2015
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2832
Judgment 31/2015, of February 25, 2015. Appeal on grounds of unconstitutionality No. 5829-2014. Lain by the Prime Minister in relation to various provisions of the Law of the Parliament of Catalonia 10/2014, of September 26, of non-referendary popular consultations and other forms of citizen participation.
The first two sentences of Article 3.3, and paras 4 to 9 of Article 16 are deemed unconstitutional.

25 February 2015
http://www.aelpa.org/actualidad/201502/STC-consultaCatalunya.pdf
Judgment of the Constitutional Court declaring the decree calling the Catalan consultation (9 November 2014) to be unlawful.

11 June 2015: 
On June 11, the TC stated that the acts of the so-called "participatory process" - the 9-N alternative consultation, which was the one that ended up being held - also have to be declared unconstitutional because it is the State and not the autonomous communities that has exclusive powere to convene consultations that "affect the constituted order and the foundation of the constitutional order".

http://www.vilaweb.cat/noticies/el-tribunal-constitucional-quatre-anys-intentant-frenar-el-proces/
The CC declares that the acts of the 9-N participatory process were unconstitutional because "it is the State and not the autonomous communities that have the exclusive power to convene consultations that affect the constitutional order."

7 July 2015
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6916/1435314.pdf
The Constitutional Court Plenary, by order of July 7, has agreed to admit the positive conflict of powers No. 3808-2015, put by the Government of the Nation against the Generalitat de Catalunya Decree 16/2015, of February 24, by which the Commissioner for National Transition is created; against the so-called Executive Plan for the Preparation of State Structures and Strategic Infrastructure Plan; and against the provisions and actions developed in application of or under the terms of the aforementioned Decree or of said plans or coincident with its purpose. And it is stated that the Government has invoked article 161.2 of the Constitution, which brings about the suspension of the validity and application of the contested provisions and actions, from the date of the presentation of the conflict, June 26, 2015.

6 August 2015
http://www.lavanguardia.com/politica/20150805/54435644694/manos-limpias-pedira-detencion-artur-mas-suspension-funciones.html
 Manos Limpias ("Clean Hands") will ask for Artur Mas to be arrested and for the suspension of his functions.
They will ask the Prosecutor-General, Consuelo Madrigal, for the arrest of the president of the Generalitat, Artur Mas, and the suspension of his functions for inciting and promoting the "sedition" of Catalonia.


22 September 2015
https://elpais.com/ccaa/2015/09/22/valencia/1442926062_997133.html
The Archbishop of Valencia, Cardinal Antonio Cañizares, has called on the faithful of the diocese to "pray for Spain and its unity", and has convened a vigil at the cathedral on Friday afternoon.
In a pastoral letter made public on Tuesday, Cañizares has indicated that "in the wake of what concerns us, in the face of the gravity and the decisive of the situation we are going through," he says referring to the next elections in Catalonia, "there is no moral justification "for secession. "From the moral point of view what happens on September 27 (Catalan election) raises some questions of extreme gravity." The letter is titled "Pray for Spain and its unity", and defends that unity is better than division.


23 September 2015
http://www.abc.es/elecciones/catalanas/2015/abci-juncker-independencia-unilateral-201509221454.html
http://www.abc.es/elecciones/catalanas/2015/abci-bruselas-declaraciones-juncker-201509231809.html
A manipulated written reply in Spanish, by President Juncker, to a PP MEP's question on Catalonia's claim to independence is splashed across the front pages of Madrid newspaper ABC, just four days before the election. The manipulated reply is quickly withdrawn after protests.

27 September 2015
Elections. Results: http://eleccions.ara.cat/parlament-27s

Pro-independence options (72; yes = 47·7%):
  • Junts pel Sí (Convergència + Esquerra Republicana + independents): 62 seats
  • CUP: 10 seats
Anti-independence options (52; no = 39·2%):
  • Ciutadans: 26
  • Socialists: 15
  • Popular Party: 11

Others (11; 11·5%):
  • Catalunya Sí que Es Pot: 11

29 September 2015
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/29/catalunya/1443516847_345075.html
Immediatel after the election, it is announced that President Mas and two Generalitat ministers are accused for the 9-N consultation.
The Prosecutor-General's office filed a complaint against the president of the Generalitat, Artur Mas, at the end of November 2014.


29 September 2015
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/Artur-imputat-per-consulta_0_436056580.html
Artur Mas, imputat per la consulta del 9N
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat a declarar ... es va querellar contra els citats per ordre de la Fiscalia General de l'Estat, ...

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

30 September 2015
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/29/catalunya/1443516847_345075.html
Mas y dos cargos de la Generalitat, imputados por la consulta del 9-N
La Fiscalía General del Estado presentó a finales de noviembre la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la supuesta ...

1 October 2015
http://www.elmundo.es/espana/2015/10/01/560d9d48e2704e7c628b4576.html
Elecciones Catalanas: La fiscal general: 'Es infundado ver una ...
La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, criticó este jueves las ... sufren los encargados de investigar a Artur Mas por el 9-N y calificó de «dis. ... El presidente del Supremo advierte a Artur Mas: 'Fuera de la ley sólo ...

15 October 2015
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/artur-mas-declaracion-consulta-9n-companys-tsjc-directo-4589010
Artur Mas declara ante el TSJC por el 9-N acompañado por unas 6.000 .... la Fiscalía General del Estado apreció que sí e impuso la querella", ...

15 October 2015
http://www.levante-emv.com/espana/2015/10/15/fiscalia-rechaza-nuevos-ataques-jueces/1327963.html
La Fiscalía también reprocha "los ataques" de Mas al TSJC - Levante ...
La Fiscalía General del Estado ha avisado de que empleará los 'medios ... de Cataluña durante la declaración del presidente Artur Mas por la ...

15 October 2015
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/artur-mas-declaracion-consulta-9n-companys-tsjc-directo-458901
Artur Mas declara ante el juez por la consulta del 9N: en directo
Artur Mas declara ante el TSJC por el 9-N acompañado por unas 6.000 .... la Fiscalía General del Estado apreció que sí e impuso la querella", ...

15 October 2015
http://www.vilaweb.cat/noticies/la-fiscalia-general-espanyola-amenaca-amb-lus-de-mitjans-legals-per-preservar-la-independencia-judicial/
La fiscalia general amenaça de fer servir 'mitjans legals' contra les ... En una nota, diu que la concentració de suport a Artur Mas és un atac al sistema judicial espanyol ... Mas davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ... de Justícia de Catalunya en suport del president de la Generalitat, ...

17 October 2015
https://directa.cat/artur-mas-es-declara-unic-responsable-del-9-n-enmig-dun-bany-de-masses
Demonstration.
Artur Mas es declara únic responsable del 9-N enmig d'un bany de ...
Artur Mas s'ha fet un veritable bany de masses a l'exterior del Palau de Justícia. ... l'advocat de Mas, l'advocat de Manos Limpias, el fiscal general de ... a la cúpula del TSJC amb la plaça de president del Tribunal Superior de ...

5 November 2015
El TC admitió a trámite los recursos que habían presentado PP, C's y PSC contra la tramitación parlamentaria de la denominada resolución independentista, que había sido llevada a Pleno tras ser admitida por los diputados Junts pel Sí y la CUP. El TC advirtió expresamente a la presidenta del Parlament Carme Forcadell y a Mas de sus responsabilidades, incluida la penal, si desobedecían sus resoluciones, si bien no acogió la petición que habían realizado los servicios jurídicos del Estado para advertir también de una posible suspensión en sus funciones de los cargos implicados.

5 November 2015
http://www.vilaweb.cat/noticies/el-tribunal-constitucional-quatre-anys-intentant-frenar-el-proces/
El TC admet a tràmit els recursos del PP, C’s i el PSC contra la resolució que donava el tret de sortida al procés d'independència (els recursos van ser estimats parcialment el juny del 2016 i el TC va considerar que els drets dels diputats havien estat vulnerats perquè la cambra havia actuat de manera irregular).

9 November 2015
http://www.ara.cat/politica/Parlament-aprova-declaracio-ruptura_0_1464453621.html
The Catalan Parliament adopts Resolution 1/XI on the start of the political process in Catalonia.
Parliament adopted the resolution - which was read point by point before being voted - by 72 votes in favour and 63 against. The image of the plenary was claimed by the PP MPs who, once the separatist declaration had been adopted, stood up and waved Spanish flags and banners, while Catalunya Sí Que Es Pot displayed posters calling for a referendum.
Resolution: http://www.parlament.cat/document/activitat/153122.pdf

9 November 2015
http://www.lavanguardia.com/politica/20151109/54438733812/rajoy-recurso-tc-catalunya-desconectar.html
PM Rajoy says "The unity of Spain is sacred" and that he will put into operation all the "machinery of the State to appeal against the Resolution at once. He signs the request for the mandatory report from the Council of State before the government can take the case to the Constitutional court and get the Resolution immediately blocked, pending the judgment. He said it "hurt the feelings" of many people (like himself) who feel Spanish, and that Catalonia isn't going to "disconnect" from anywhere.

11 November 2015
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1161197
La Resolución XX/XX es suspendida tras admitirse a trámite el recurso que la Abogacía del Estado había presentado al respecto en nombre del Gobierno.

11 November 2015
http://www.vilaweb.cat/noticies/el-tribunal-constitucional-quatre-anys-intentant-frenar-el-proces/
El TC suspèn la resolució del procés de deconnexió a instàncies de l'advocacia de l'estat en nom del govern espanyol. L'alt tribunal amenaça la presidenta del parlament, Carme Forcadell, de la seva responsabilitat si desobeeix les seves sentències.

XX de November 2015
http://www.vilaweb.cat/noticies/el-tribunal-constitucional-quatre-anys-intentant-frenar-el-proces/

El TC admet a tràmit els recursos del PP, C’s i el PSC contra la Resolució que donava el tret de sortida al procés d’independència (els recursos serien estimats parcialment el juny del 2016 i el TC va considerar que els drets dels diputats havien estat vulnerats perquè la cambra havia actuat de manera irregular).

2 December 2015
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-308
Pleno. Sentencia 259/2015, de 2 de diciembre de 2015. Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015. Formulada por el Gobierno de la Nación respecto de la Resolución del Parlamento de Cataluña 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015.

2 December 2015
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1161197
El TC dictó la sentencia que ha marcado los últimos enfrentamientos jurídicos entre el Gobierno y la Generalitat, al declarar inconstitucional la resolución independentista que dio inicio a la ruptura con España. 
A partir de este momento, la mayor parte de los recursos presentados por el Ejecutivo de Rajoy, y que han centrado toda la actividad del tribunal de garantías durante el último año, han denunciado el incumplimiento de esta resolución mediante la figura de los 'incidentes de ejecución' de esta sentencia reforzados mediante una reforma del propio TC que permite suspender en sus funciones a quienes desobedezcan sus resoluciones.

20 January 2016
Resolución del Parlamento de Cataluña 5/XI de 20 de enero de 2016, de creación de comisiones parlamentarias, en cuanto creó la llamada Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.


4 March 2016

This is how President Mas' 23 demands made to Prime Minister Rajoy in July 2014 have evolved since then, according to El Diario.

8 April 2016
http://www.lavanguardia.com/politica/20160408/40978939779/tsjc-excluye-del-caso-del-9n-el-informe-de-fiscalia-contrario-a-la-querella.html
El juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga ... Artur Mas, que finalmente impuso la Fiscalía General del Estado.

8 April 2016

http://www.elmundo.es/cataluna/2016/04/08/5707a9b2ca4741015e8b45b4.html
El TSJC excluye del caso del 9N el informe de Fiscalía contrario a la ...
Artur Mas el día de su declaración en el TSJC en octubre del año pasado ... una querella contra el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, por ... la querella criminal a instancias de la Fiscalía General del Estado.

 
20 d'abril de 2016
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/comunicacio-govern/notapremsavw/292307/ca/el-president-puigdemont-lliura-un-document-amb-46-demandes-al-espanyol-en-funcions-mariano-rajoy.do
President Puigdemont gives Spain's acting Primer Minister, Mariano Rajoy, a document with 46 demands. Ther 18-page text structures the demands in four main areas: the relationship between Catalonia and Spain; the ensuring the socials rights; the State's non-compliance with commitments with Catalonia; the invesion of powers and interference with the Catalan governments' activities; and the drgging of politics into the courts of law.
Document: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2016/04/20/08/44/bf73fc27-3425-4f88-bd4c-1d870be13ad7.pdf

6 June 2016
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1161197
Los recursos que habían presentado PP, C's y PSC contra la tramitación parlamentaria de la denominada resolución independentista (que había sido llevada a Pleno tras ser admitida por los diputados Junts pel Sí y la CUP) admitidos a trámite el 5 de noviembre de 2015 fueron estimados parcialmente al considerar el TC que los derechos de los diputados fueron vulnerados porque la Cámara autonómica actuó de forma "irregular por prematura" sin oír a la Junta de Portavoces.


3 July 2016
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1161197
El TC anuló los denominados 'pilares del Estado catalán', unas normas que figuraban en la ley catalana de medidas fiscales, financieras y administrativas de 2015 entre las que se encontraba la creación de una Agencia Tributaria catalana.


3 July 2016
http://www.vilaweb.cat/noticies/el-tribunal-constitucional-quatre-anys-intentant-frenar-el-proces/
El TC anul·la els anomenats ‘pilars de l’estat català’, les normes que formaven part de la llei catalana de mesures fiscals, financeres i administratives del 2015, entre les quals hi ha la creació de l’agència tributària catalana. 

9 July 2016
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1161197
El TC estimó el incidente de nulidad que le instaba a actuar contra la comisión de estudio del proceso constituyente creada por el Parlament como uno de los pasos para hacer realidad la denominada resolución independentista. No obstante, se limitó a fijar los límites de actuación que sus integrantes no deben rebasar.

9 July 2016
http://www.vilaweb.cat/noticies/el-tribunal-constitucional-quatre-anys-intentant-frenar-el-proces/
El TC actua contra la comissió d'estudi del procés constituent creada pel parlament fixant-ne els límits d'actuació que els seus integrants no han d'excedir.   

18 July 2016
http://www.rtve.es/noticias/20160718/fiscalia-rechaza-acusar-artur-mas-malversacion-consulta-del-9n-unico-delito-carcel/1372821.shtml
La Fiscalía rechaza acusar a Artur Mas por malversación en la ...
Fiscalía ha descartado acusar al expresidente de la Generalitat Artur Mas por malversación en la consulta del 9N,...

19 July 2016
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25056
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-7908 
Auto del TC 141/2016. Estimó el primer incidente de ejecución, promovido por el Gobierno respecto de la Resolución del Parlamento de Cataluña 5/XI de 20 de enero de 2016, de creación de comisiones parlamentarias, en cuanto creó la llamada Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.

27 July 2016
http://www.parlament.cat/document/intrade/175266
Resolució 263/XI del Parlament de Catalunya, per la qual es ratifiquen l'Informe i les Conclusions de la Comissió d'Estudi del Procés Constituent 

1 August 2016
http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDA0MjK2NDNSK0stKs7Mz7M1MjA0NzAyNAcJZKZVuuQnh1QWpNqmJeYUpwIAgQWdqDUAAAA=WKE
("en una convocatoria poco habitual al celebrarse en 1 de agosto")
Providencia. Suspendió cautelarmente la Resolución 263/XI del Parlamento de Cataluña por la que se ratificaron el informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio de Proceso Constituyente. La providencia contenía una advertencia a la Presidenta de la Cámara, a los demás miembros de la Mesa, al Secretario General, así como al Presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de su deber de cumplir las resoluciones del Tribunal; también les apercibía de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que podían incurrir.

1 August 2016
http://www.vilaweb.cat/noticies/el-tribunal-constitucional-quatre-anys-intentant-frenar-el-proces/
Els magistrats del TC fan el primer pas per a aplicar multes o procediments penals contra els diputats o responsables de la inciativa parlamentària (arran d’aquesta decisió, la fiscalia espanyola es querella contra Forcadell per permetre el debat i l’aprovació de les conclusions de la comissió d’estudi del procés constituent).   

15 September 2016
http://www.rtve.es/noticias/20160915/tsjc-avala-enviar-juicio-mas-prevaricacion-desobediencia-9n/1400661.shtml
El TSJC avala juzgar a Mas por desobediencia y prevaricación por la consulta ... del Tribunal Constitucional dirigida al presidente de la Generalitat". ... relación con la querella contra Mas, que impuso la Fiscalía General del ...

3 October 2016
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/fiscalia-escrito-acusacion-mas-proceso-participativo-inhabilitacion-5446079
La fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Artur Mas por el 9-N
La acusación pública considera que el expresidente de la Generalitat Artur Mas desobedeció al Tribunal Constitucional.

3 October 2016
http://www.ara.cat/politica/Fiscalia-Artur-Mas-9N-inhabilitacio_0_1661833877.html
La Fiscalia demana 10 anys d'inhabilitació per a Artur Mas pel 9-N - Ara
La Fiscalia demana 10 anys d'inhabilitació per a l'expresident català, Artur Mas, i nou per a les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, per ...

3 October 2016
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/fiscalia-escrito-acusacion-mas-proceso-participativo-inhabilitacion-5446079
La fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Artur Mas por el 9-N

3 October 2016
http://www.ara.cat/politica/Fiscalia-Artur-Mas-9N-inhabilitacio_0_1661833877.html
La Fiscalia demana 10 anys d'inhabilitació per a Artur Mas pel 9-N - Ara
La Fiscalia demana 10 anys d'inhabilitació per a l'expresident català, Artur Mas, i nou per a les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, per ...

6 October 2016 
http://www.parlament.cat/getdocie/11004110 
Resolució 306/XI, aprovada pel Parlament de Catalunya, que preveu la celebració d'un referèndum d'independència...

13 October 2016
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/tsjc-envia-juicio-artur-mas-joana-ortega-irene-rigau-5496822 
El TSJC envía a juicio a Mas, Ortega y Rigau por desobediencia y prevaricación. El 'expresident' y las 'exconselleres' no serán acusados de malversación, que era el delito que implicaba penas de cárcel. 

17 October 2016
http://www.elespanol.com/espana/20161017/163734074_0.html
Madrigal ordena al fiscal de Cataluña querellarse contra Forcadell por ...
La fiscal general limita la acción penal a la presidenta del Parlament, ... Carme Forcadell junto al ex presidente de la Generalitat Artur Mas. Efe.

http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1161197

La Fiscalía terminó querellándose contra Forcadell al considerar que su papel en la aprobación por parte de la cámara autonómica de las conclusiones de la denominada Comisión de Estudios sobre la Independencia podía tener relevancia penal.

13 November 2016
https://www.theguardian.com/world/2016/nov/13/thousands-catalan-separatists-protest-against-governments-legal-challenges
Over 80,000 people demonstrated in Barcelona against the Spanish government’s strategy of judicializing what is a political conflict (for which, incidentally, the governing party is largely to blame in the first place). The Guardian quoted Omnium Cultural’s chair, Jordi Cuxart, as saying “If you attack our democratically elected representatives, you attack our institutions, all our people and our sovereignty, and we will never allow that… Our cause is democracy and we will never let our elected representatives down.”

12 December 2016
http://catalanmonitor.com/2016/12/12/forcadell-on-trial/
Sra. Forcadell has joined the growing list of Catalan politicians facing charges: former president Artur Mas, former ministers Joana Ortega, Gemma Rigau and Francesc Homs (for organising a non-binding poll on November 9 2014), officials of nearly three hundred local authorities, and several people with no official post: Joan Guirado and Santiago Espot, for instance.

14 December 2016
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1161197
El TC admitió un nuevo incidente de ejecución de sentencia contra las últimas resoluciones de impulso del "proceso constituyente" entre ellas, la que apoyaba la celebración de un referéndum en 2017 con o sin el aval del Estado.

23 December 2016

http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia.asp?ref_iustel=1161197
El TC notifica la nulidad de las tres ponencias para las 'leyes de desconexión'.

23 December 2016
http://www.vilaweb.cat/noticies/el-tribunal-constitucional-quatre-anys-intentant-frenar-el-proces/
El TC anul·la les tres ponències de les llei de desconnexió.    

6 February 2017
http://www.lavanguardia.com/politica/20170206/414044203541/juicio-artur-mas-en-directo.html
Trial against Mas, Ortega and Rigau starts in Barcelona
El juicio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. El TSJC inicia el juicio al expresidente de la Generalitat Artur Mas y las exconselleras Joana Ortega e Irene Rigau por desobedecer al TC en la consulta del 9N de 2014. El alegato de Artur Mas en 30 frasesMas vuelve a pedir que Rajoy y Catalá declaren como testigos en el juicio.

 7 February 2017
The list of 34 firm rulings by the Constitutional and/or Supreme Court, favourable to Catalonia, that the Spanish government fails to comply with.
  16 February 2017
http://www.vilaweb.cat/noticies/el-tribunal-constitucional-quatre-anys-intentant-frenar-el-proces/ 
Després del debat de política general, el TC anul·la per unanimitat la resolució que preveu un referèndum i acorda enviar a la fiscalia espanyola l’actuació de Carme Forcadell.  

16 February 2017
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_009/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%209-2017.pdf
(see also http://diariolaley.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbH1czUwMDA0MjK2NDNSK0stKs7Mz7M1MjA0NzAyNAcJZKZVuuQnh1QWpNqmJeYUpwIAgQWdqDUAAAA=WKE )
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado el incidente de ejecución presentado por la Abogacía del Estado en relación con la Resolución 306/XI, aprobada por el Parlamento de Cataluña el 6 de octubre de 2016, y que prevé la celebración de un referéndum de independencia este año. ...
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado el incidente de ejecución presentado por la Abogacía del Estado en relación con la Resolución 306/XI, aprobada por el Parlamento de Cataluña el 6 de octubre de 2016, y que prevé la celebración de un referéndum de independencia este año. Esta decisión conlleva, por un lado, la nulidad de los apartados que fueron impugnados y, por otro, la remisión a la Fiscalía de toda la documentación a fin de que determine si debe o no emprender acciones penales contra la Presidenta de la Cámara autonómica, Carme Forcadell; el Vicepresidente primero de la Mesa, Lluis María Corominas; la Secretaria primera, Anna Simó; el Secretario tercero, Joan Josep Nuet i Pujals; y la Secretaria cuarta, Ramona Barrufet i Santacana. El incidente de ejecución –el tercero que presenta la Abogacía del Estado en relación con la STC 259/2015- no afecta a toda la Resolución 306/XI, sino solo a algunos apartados de los capítulos titulados “Referéndum” y “Proceso Constituyente”, incluidos en el Título I sobre “El futuro político de Cataluña”.

27 February 2017
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/judici-francesc-homs-ultimes-noticies-directe-5858796
Judici a Francesc Homs pel 9-N: últimes notícies en directe. Comença al Tribunal Suprem la vista oral contra el diputat del PDECat i exconseller de Presidència per suposada desobediència. 

13 March 2017
http://www.ara.cat/politica/sentencia-9n-tsjc-artur-mas_0_1758424217.html
El TSJC inhabilita Mas, Ortega i Rigau per desobeir "deliberadament i inequívocament" el TC amb el 9-N. 
El tribunal imposa dos anys d'inhabilitació a l'expresident i entre 18 i 21 mesos a les exconselleres però els absol de prevaricar perquè no creu que "transgredissin de manera flagrant la llei". MONTSE RIART / GERARD PRUNA. 

22 March 2017
http://www.elnacional.cat/ca/politica/sentencia-homs-inhabilitacio-multa-9n_146220_102.html

Sentència del Suprem a Homs pel 9-N: Un any i un mes d’inhabilitació. Gemma Liñán.

4 April 2017

http://www.lavanguardia.com/politica/20170404/421444745200/tribunal-constitucional-suspende-presupuestos-generalitat-referendum.html
El TC suspende la partida del referéndum del presupuesto de la Generalitat.
El Alto Tribunal avisa a los líderes soberanistas que pueden incurrir en responsabilidad penal si no acatan la suspensión acordada.

21 d’abril de 2017
http://www.parlament.cat/document/dspcc/215174.pdf
Comissió d’Investigació sobre les Actuacions del Govern per a Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta d’Espanya. Sessió 1, de constitució.


28 April 2017
http://www.elnacional.cat/ca/societat/9n-recurs_154266_102.html
Mas, Ortega i Rigau al·leguen vulneració dels drets constitucionals en el recurs del 9-N.

3 May 2017

http://www.vilaweb.cat/noticies/600-juristes-firmen-un-manifest-pel-referendum-pactat-i-avisen-que-la-negativa-de-lestat-legitimaria-altres-vies/
600 juristes signen un manifest per al referèndum pactat i diuen que la negativa de l’estat legitima unes altres vies.
Els signants del text diuen que la consulta és legítima i legal dins la constitució espanyola · S'ha presentat en un acte al Col·legi d'Advocats, amb la presència del conseller Mundó.

10 May 2017
Sentencia: http://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_025/2010-8912%20STC.pdf
http://m.deia.com/2017/05/10/politica/estado/el-tribunal-constitucional-anula-la-ley-de-consultas-aprobada-por-el-tripartito-catalan-en-2010-
El Tribunal Constitucional ha anulado parte de la Ley de Consultas Populares de Cataluña, aprobada durante el gobierno del tripartito -PSC, ERC e ICV- en 2010, al considerar que cualquier norma que regule convocatorias de referéndum de ámbito autonómico es inconstitucional y, por tanto, nula.
Ha sido ponente el nuevo magistrado del TC Cándido Conde-Pumpido, ex fiscal general del Estado.
Determina el Tribunal que, con esa norma, Cataluña regulaba una modalidad de referéndum que no está prevista en la Constitución ni en la legislación estatal que regula ese tipo de consultas.
Y añade que la competencia autonómica para su regulación solo podría ejercerse en el supuesto de que el legislador estatal, mediante ley orgánica, hubiese previsto la figura del referéndum autonómico, y ello siempre con pleno respeto a los concretos términos en los que dicha figura se establezca y regule.
De este modo el Tribunal Constitucional ha estimado íntegramente, por unanimidad, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en 2010 por el Presidente del Gobierno, en aquel entonces José Luis Rodríguez Zapatero.
El Constitucional, en su sentencia sobre el Estatut, señaló que son conformes con la Constitución las consultas populares, pero entendiendo que en ese término no se "comprende el referéndum".
El ejecutivo socialista consideró que aquella primera ley catalana de consultas populares de 2010 vulneraba las competencias exclusivas del Estado sobre la regulación y convocatoria de referendos. ...
http://m.deia.com/2017/05/10/politica/estado/el-tribunal-constitucional-anula-la-ley-de-consultas-aprobada-por-el-tripartito-catalan-en-2010-
Sentencia 10 May 2017:  http://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_025/2010-8912%20STC.pdf

10 May 2017

http://www.elmundo.es/cataluna/2017/05/10/59132eb522601d5b308b467b.html
El TC anula la figura del Comisionado para la Transición Nacional de Cataluña. 
El Tribunal Constitucional ha anulado hoy, por unanimidad, el decreto de la Generalitat que creó el Comisionado para la Transición Nacional de Cataluña, una figura clave para impulsar el proceso de independencia.Asimismo ha anulado el Plan Ejecutivo para la Preparación de las Estructuras de Estado, el Plan de Infraestructuras Estratégicas y otras previsiones y actuaciones desarrolladas en aplicación del citado decreto.
El decreto anulado, de febrero de 2015, fue recurrido por el Gobierno por considerar que con su aprobación la Generalitat iba más allá de sus competencias, y estaba suspendido provisionalmente. Después fue superado por las medidas aprobadas por el Parlament.
El 17 de febrero de 2015, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, anunció la designación de Carles Viver Pi-Sunyer como "comisionado para la transición nacional", entre cuyas funciones figuraba diseñar el "plan ejecutivo para la preparación de las estructuras de Estado", identificar las medidas para implementar para la constitución de las mismas y planificar los trabajos de los departamentos de la Generalitat en este sentido.
http://www.elmundo.es/cataluna/2017/05/10/59132eb522601d5b308b467b.html


 27 d'octubre de 2017
Resolución de 27 de octubre de 2017, de la Presidencia del Senado, por la que se publica el Acuerdo del Pleno del Senado, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12327.pdf

27 d'octubre de 2017
Orden PRA/1034/2017, de 27 de octubre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de octubre de 2017, por el que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 155 de la Constitución, se tiene por no atendido el requerimiento planteado al M. H. Sr. Presidente de la Generalitat de Cataluña, para que la Generalitat de Cataluña proceda al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y a la cesación de sus actuaciones gravemente contrarias al interés general, y se proponen al Senado para su aprobación las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y para la protección del mencionado interés general.
https://www.boe.es/boe/dias/2017/10/27/pdfs/BOE-A-2017-12328.pdf

28 d'octubre de 2017
Real Decreto 944/2017, de 27 de octubre, por el que se designa a órganos y autoridades encargados de dar cumplimiento a las medidas dirigidas al Gobierno y a la Administración de la Generalitat de Cataluña, autorizadas por acuerdo del Pleno del Senado, de 27 de octubre de 2017, por el que se aprueban las medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155 de la Constitución.
BOE Núm. 261, Pág. 103545-103557.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2017-12329See also:

What’s going on in Catalonia? Why Catalans want to decide on their future in a referendum
http://interactius.ara.cat/9n/en

By Isaac Salvatierra, Ricard Marfà, Idoia Longan

De l'anunci del 9-N a la pregunta del referèndum: l'acceleració del procés en 20 dates claus
http://www.naciodigital.cat/noticia/132608/anunci/9-n/pregunta/referendum/acceleracio/proc/20/dates/claus
By Oriol March, 8 de juny de 2017

Chronology (Catalan version): http://miquelstrubell.blogspot.com/2017/06/judicialitzacio.html

See detailed chronology covering September 2012 - January 2013: https://thesweetrevolution.blogspot.fr/2012/10/a-detailed-chronology-in-progress.html 

Baròmetre de l'ús del català a Internet