Dies des del Referèndum de l'u d'octubre de 2017

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

7/19/2021

Ossos bons, de Maggie-Smith

Una traducció catalana (per M.S.) d'un poema de Maggie Smith, Good bones


Ossos bons
PER MAGGIE SMITH
La vida és curta, tot i que això no ho dic als fills.
La vida és curta i la meva l'he escurçada 
de mil maneres delicioses i desaconsellades, 

de mil maneres deliciosament desaconsellades.

que no dic als fills. EI món és cinquanta per cent terrible pel cap baix, I això és una estimació conservadora, tot i que això no ho dic als fills.
Per a cada ocell hi ha una pedra llançada a un ocell.
Per cada nen estimat, un nen trencat, embolicat,
enfonsat en un llac. La vida és curta I el mòn
és si més no la meitat terrible, i per a tot tipus
de foraster, n'hi ha un que et trencaria, tot I que això no ho dic als fills. Intento vendre'ls el mòn. Qualsevol agent immobiliari digne,
caminant per una autèntica merda, dissertaria
sobre elsosdos bons: aquest Iloc podria ser preciós,
oi? Podríeu fer que aquest Iloc fos preciós.


...ooo000ooo...


Life is short, though I keep this from my children.
Life is short, and I’ve shortened mine
in a thousand delicious, ill-advised ways,
a thousand deliciously ill-advised ways
I’ll keep from my children. The world is at least
fifty percent terrible, and that’s a conservative
estimate, though I keep this from my children.
For every bird there is a stone thrown at a bird.
For every loved child, a child broken, bagged,
sunk in a lake. Life is short and the world
is at least half terrible, and for every kind
stranger, there is one who would break you,
though I keep this from my children. I am trying
to sell them the world. Any decent realtor,
walking you through a real shithole, chirps on
about good bones: This place could be beautiful,
right? You could make this place beautiful.
 
Font: https://www.poetryfoundation.org/poems/89897/good-bones 
Baròmetre de l'ús del català a Internet