Dies des del Referèndum de l'u d'octubre de 2017

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

7/19/2021

Ossos bons, de Maggie-Smith

Una traducció catalana (per M.S.) d'un poema de Maggie Smith, Good bones.

Click here if need be to access the whole text.


Ossos bons

PER MAGGIE SMITH 


La vida és curta, tot i que això no ho dic als fills.
La vida és curta i la meva l'he escurçada 
de mil maneres delicioses i desaconsellades,

de mil maneres deliciosament desaconsellades.

que no diré als fills. EI món és cinquanta per cent terrible pel cap baix, I això és una estimació conservadora, tot i que això no ho diré als fills.
Per a cada ocell hi ha una pedra llançada a un ocell.
Per cada nen estimat, un nen trencat, embolicat,
enfonsat en un llac. La vida és curta i el món
és si més no la meitat terrible, i per tota mena
de foraster, n'hi ha un que et trencaria, tot i que això no ho diré als fills. Intento vendre'ls el món. Qualsevol agent immobiliari digne,
caminant per una autèntica merda, disserta
sobre els ossos bons: aquest lloc podria ser preciós,
oi? Podríeu fer que aquest lloc fos preciós.


...ooo000ooo...


Life is short, though I keep this from my children.
Life is short, and I’ve shortened mine
in a thousand delicious, ill-advised ways,
a thousand deliciously ill-advised ways
I’ll keep from my children. The world is at least
fifty percent terrible, and that’s a conservative
estimate, though I keep this from my children.
For every bird there is a stone thrown at a bird.
For every loved child, a child broken, bagged,
sunk in a lake. Life is short and the world
is at least half terrible, and for every kind
stranger, there is one who would break you,
though I keep this from my children. I am trying
to sell them the world. Any decent realtor,
walking you through a real shithole, chirps on
about good bones: This place could be beautiful,
right? You could make this place beautiful.
 
Font: https://www.poetryfoundation.org/poems/89897/good-bones 
Baròmetre de l'ús del català a Internet