Dies des del Referèndum de l'u d'octubre de 2017

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

12/21/2014

If. Rudyard Kipling (1985)

Vull compartir aquest poema, preciós, i la traducció que en va fer en Francesc Parcerisas.

Clica a sota, a "Més informació", per llegir la resta del post.

If— by RUDYARD KIPLING
(‘Brother Square-Toes’—Rewards and Fairies)

If you can keep your head when all about you
Are losing theirs and blaming it on you,
If you can trust yourself when all men doubt you,
But make allowance for their doubting too;
If you can wait and not be tired by waiting,
Or being lied about, don’t deal in lies,
Or being hated, don’t give way to hating,
And yet don’t look too good, nor talk too wise:


Si pots mantenir el cap assenyat quan al voltant
tothom el perd, fent que en siguis el responsable;
si pots confiar en tu quan tots dubten de tu,
deixant un lloc, també, per als seus dubtes;
si pots esperar i no cansar-te de l'espera,
o no mentir encara que et menteixin,
o no odiar encara que t’odiïn,
sense donar-te fums, ni parlar en to sapiencial:
If you can dream—and not make dreams your master;
   If you can think—and not make thoughts your aim;
If you can meet with Triumph and Disaster
   And treat those two impostors just the same;
If you can bear to hear the truth you’ve spoken
   Twisted by knaves to make a trap for fools,
Or watch the things you gave your life to, broken,
   And stoop and build ’em up with worn-out tools:

Si pots somiar -sense fer que els somnis et dominin,
   si pots pensar -sense fer una fi dels pensaments;
si pots enfrontar-te al Triomf i a la Catàstrofe
   i tractar igual aquests dos impostors;
si pots suportar de sentir la veritat que has dit,
   tergiversada per bergants per enxampar-hi els necis,
o pots contemplar, trencat, allò a què has dedicat la vida,
   i ajupir-te i bastir-ho de bell nou amb eines velles:
If you can make one heap of all your winnings
   And risk it on one turn of pitch-and-toss,
And lose, and start again at your beginnings
   And never breathe a word about your loss;
If you can force your heart and nerve and sinew
   To serve your turn long after they are gone,
And so hold on when there is nothing in you
   Except the Will which says to them: ‘Hold on!’


Si pots fer una pila de tots els guanys
   i jugar-te-la tota a una sola carta,
i perdre, i recomençar de zero un altre cop
   sense dir mai res del que has perdut;
si pots forçar el cor, els nervis, els tendons
   a servir-te quan ja no són, com eren, forts,
per resistir quan en tu ja no hi ha res
   llevat la Voluntat que els diu: «Seguiu!»
If you can talk with crowds and keep your virtue,
   Or walk with Kings—nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
   If all men count with you, but none too much;
If you can fill the unforgiving minute
   With sixty seconds’ worth of distance run,
Yours is the Earth and everything that’s in it,
   And—which is more—you’ll be a Man, my son!


Si pots parlar amb les gents i ser virtuós,
   o passejar amb Reis i tocar de peus a terra,
Si no et poden fer mal ni enemics ni amics íntims
   si tots compten amb tu, i ningú no hi compta massa;
si pots omplir el minut que no perdona
   amb seixanta segons que valguin el camí recorregut,
teva és la Terra i tot el que ella té
   i, encara més, arribaràs, fill meu, a ser un Home.
Source: A Choice of Kipling's Verse (1943)
http://www.poetryfoundation.org/poem/175772 Traducció de Francesc Parcerisas
Poesia anglesa i nord-americana, Ed. 62 i «la Caixa», Barcelona, 1985.

Baròmetre de l'ús del català a Internet