Dies des del Referèndum de l'u d'octubre de 2017

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

12/19/2014

Comparant enquestes del CEO. REO758 i REO760

A. Comparabilitat de les mostres

Comparem algunes respostes de la mostra de REO760 amb l'enquesta immediatament anterior, REO758, Baròmetre, 2a onada de 2014, treball de camp 29/9 - 23/10 per veure si les mostres són equivalents.
Clica a sota, a "Més informació", per llegir la resta del post.


1
REO758.
Prefereix que li faci les preguntes en català o castellà? (p. 68)
     Català 57,7%   Castellà  36,6%   Indiferent  5,7%
REO760
Prefereix que li faci les preguntes en català o castellà? (p. 47)
     Català 48,1%   Castellà  40,7%   Indiferent  11,2%

2
REO758.
Em podria dir el lloc de naixement del seu pare? (C110, p. 159)
            Catalunya 51,1%    Altres CC.AA. 41,3%
REO760
Em podria dir el lloc de naixement del seu pare? (C110, p. 58)
            Catalunya 41,5%    Altres CC.AA. 53,3%

3
REO758.
Em podria dir on va néixer? (C100, p. 158)
           Catalunya 74,1%    Altres CC.AA. 18,7%
REO760
Em podria dir on va néixer? (C100, p. 47)
            Catalunya 69,2%    Altres CC.AA. 26,6%

4
REO758.
Amb quina de les següents frases se sent més identificat/da: em sento només... (C700, p. 163)
     Només espanyol  4,4%  Més espanyol 6,7%    Igualment espanyol 31,2%  Més català 26,3%    Només català 29,2%
REO760
Amb quina de les següents frases se sent més identificat/da: em sento només... (C700, p. 62)
     Només espanyol 4,2%   Més espanyol 3,5%    Igualment espanyol 38,2%  Més català 26,0%   Només català 24,6%

5
REO758
Record de vot al Parlament de Catalunya (p. 270)
    PPC 2,7% CiU 20,7%  ERC 19,3%  PSC 7,5%  ICV 5,4%  C's 2,0  CUP 4,1%  No va votar 22,7% NC 5,4%
REO760

Record de vot al Parlament de Catalunya (p. 127)
   PPC 2,6% CiU 20,0%  ERC 16,6%  PSC 7,1%  ICV 6,7%  C's 3,7  CUP 2,1%  No va votar 22,5%  NC 9,3%

Les dades oficials de les eleccions al Parlament, de novembre de 2012, foren aquestes:vots % de vots % del cens
CiU 1.116.259 30,70% 20,62%
ERC 498.124 13,70% 9,20%
PSC 524.707 14,43% 9,69%
PP 471.681 12,97% 8,71%
ICV-EUiA 359.705 9,89% 6,64%
C's 275.007 7,56% 5,08%
CUP 126.435 3,47% 2,34%


Sembla, doncs, que la segona mostra, REO760, s'acostaria més als resultats reals (amb, en tots dos casos, una forta ocultació de vots a PP i C's, i una forta sobrerepresentació de vot a ERC). 

6
REO758
On s'ubicaria en una escala d'espanyolisme? (ítem 27b, p.36)
      Mínim (0,1) 27,7%  Màxim (9,10) 5,9%
REO760
On s'ubicaria en una escala d'espanyolisme? (ítem 27b, p.54)
      Mínim (0,1) 24,5%  Màxim (9,10) 9,8%

CONCLUSIÓ 1
La composició de les dues mostres no és equivalent. Una o altra mostra no és representativa de l'univers. La primera té més persones que prefereixen l'ús del català, que són fills de Catalunya, que són fills de pares nascuts a Catalunya, que declaren sentir-se "només català", que afirmen haver votat partits sobiranistes (ERC + CiU + CUP = 44,1%, contra 38,7%), i menys espanyolista. Per pura lògica, només jutjant per la diferència en les dues mostres, la mostra del darrer estudi serà clarament menys partidària de la independència.


B. Posició davant la relació Catalunya Espanya.

7
REO758
Pel que fa a les relacions entre Catalunya i Espanya, creu que Catalunya ha assolit.. (item 29, p.36)
      Massa autonomia 2,6%  Un nivell suficient 21,7%  Un nivell insuficient 69,2%
REO760
Pel que fa a les relacions entre Catalunya i Espanya, creu que Catalunya ha assolit.. (item 29, p. 54) 
     Massa autonomia 5,5%  Un nivell suficient 21,7%  Un nivell insuficient 64,0%

8
REO758

En tot cas, com hauria de ser aquesta relació? (item 30, p. 36)
      Una regió d'Espanya 1,8%   Una C.A. d'Espanya 23,4%   Un estat dins una Espanya federal 22,2%   Un Estat independent 45,3%
REO760
En tot cas, com hauria de ser aquesta relació? (item 30, p. 54)
      Una regió d'Espanya 5,4%   Una C.A. d'Espanya 21,8%   Un estat dins una Espanya federal 28,9%   Un Estat independent 36,2%


Hi ha un recull del resultats històric d'aquest ítem (on apareix REO758). 
http://ca.wikipedia.org/wiki/Estudis_del_suport_social_a_la_independ%C3%A8ncia_de_Catalunya

REO760, que comento aquí, seria semblant als resultats de la 2a onada 2012.

9
REO760 (ítem 31: Vol que Catalunya esdevingui un Estat independent? p. 54)

       Sí  44,5%     No 45,3%     No ho sap 7,5%     No contesta 2,8%


El sí s'associa molt poderosament amb:
* Lloc de naixement (C100, p. 47)
       85,9% del Sí ve de gent nascuda a Catalunya (contra el 52,8% del No)
* Lloc de naixement del pare (C110, p. 76)
       Entre els fills de pares nascuts a Catalunya el 69,7% està a favor de la independència (i un 21,7% en contra)Entre els fills de pares nascuts a la resta de l'Estat el 25,9% està a favor de la independència (i un 62,5% en contra). 
* Preferència per preguntes en català (p. 47)
       78,9% del Sí ve d'enquestats que prefereixen el català (contra el 19,9% del No)
* Estudis (p. 79) 

       Una majoria està a favor de la independència entre els universitaris (54-68% segons el nivell), però només una minoria entre els d'estudis primaris o menys (26-43%).
* Sentiment (C700, p. 62) 
       91,2% del Sí ve d'enquestats que se senten principalment o només català (contra el 13,6% del No)
* Ideologia esquerra-dreta (ítem 25b, p. 63)
       
53% del Sí ve d'enquestats que s'autoidentifiquen com d'esquerres (0-4) que se senten principalment o només català (contra el 27% del No)

* Valoració situació política de Catalunya (item 9, p. 52)
      46% dels que volen la independència consideren que la situació és "bona" o "molt bona" (contra el 6% dels que no la volen)
     A més, 46% dels que volen la independència consideren que la situació política millorarà d'aquí a un any (contra el 19% dels que no la volen)
* Valoració situació política d'Espanya (item 12, p. 52) 
      66% dels que volen la independència consideren que la situació és "molt dolenta" (contra el 38% dels que no la volen)
* Interès per la política
     72% dels que volen la independència s'interessen "molt" o "bastant" per la política  dolenta" (contra el 48% dels que no la volen)
* Participació el 9N

     86,7% dels que volen la independència diuen que van votar Sí+Sí -i un 4,3% addicional "no van poder votar"- (contra el 3,2% dels que no la volen; el 62,7% diu que no hi va votar)

Les dades contrasten amb les obtingudes realment a la consulta. El 42,5% afirmen haver votat Sí+Sí, i només en 34,2% diu que no hi va votar.

Amb una altra lectura, el 90,8% dels que afirmen haver votat Sí+Sí el 9N diuen que estan a favor de la independència, contra un 9,3% entre els que van votar Sí+No, un 23,9% dels que no van poder votar, un 6,1% dels que no van votar, i el 2,9% dels que van votar No.

CONCLUSIÓ 2

Diferents variables relacionats amb l'origen geogràfic dels enquestats són molt potents (llengua, lloc de naixement dels pares i de l'enquestat, autoidentificació territorial i grau de catalanitat o espanyolitat. En cap cas però suposen definidors tancats: els estereotips tenen moltes excepcions!3. REFLEXIONS FINALS

Sembla molt aconsellable una estratègia que minimitzi la importància de les percepcions relacionades amb la identitat. Súmate, en particular, en la mesura que és creïble, pot contribuir a trencar l'estereotip que convertiria el referèndum en una col·lisió ètnica. 

En conjunt, les diferències substancials en la composició sociodemogràfica d'aquesta mostra (estudiada del 9 al 13 de desembre, és a dir, al cap d'un mes del 9N), respecte de l'anterior, no ens permet especular en una disminució en el suport per a la independència. No és versemblant que es produeixin canvis tan ràpids en les opinions polítiques de tanta gent. Caldria veure quina de les mostres s'ajusta més a l'univers mostral del país per acabar d'estimar l'actual grau de suport per a la independència.

He observat que en molts ítems, les respostes donades pel grup que afirma no saber si està a favor o en contra de la independència (els "indecisos") s'assemblen més a les respostes del grup contrari a la independència que no al grup que hi està a favor.  

Finalment, mai no s'ha fet aquesta pregunta en la sèrie del CEO i per tant no es pot comparar amb dades anteriors. Anterioment s'ha demanat per la conducta en cas d'un referèndum i no pas, com en el REO760, per la voluntat dels enquestats. És una llàstima que no s'hi hagi tornar a repetir la pregunta del referèndum (tot i que, ben mirat, amb el biaix de la mostra, anterior o actual, no en podríem treure conclusions...).


Baròmetre de l'ús del català a Internet