Dies des del Referèndum de l'u d'octubre de 2017

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

1/30/2011

La universitat catalana defensa la immersió lingüística
-----------------------------------------------------------------------------------
(Declaració dels professors de psicologia de les universitats catalanes, respecte de la llengua de l'escola)


Davant la incertesa i la desorientació que pot provocar la sentència del Tribunal Suprem, i en previsió d’una possible reducció del català com a llengua vehicular a les aules, els sotasignats, professors depsicologia de les universitats catalanes, volem manifestar ple suport al nostre model educatiu d’immersió lingüística. A final dels anys setanta i començament dels vuitanta, des de les nostres facultats, vam acompanyar la instauració del model lingüístic escolar de Catalunya que es basava en les experiències dutes a terme al Quebec, però adaptant-se a la realitat sociolingüística catalana. En aquests moments el nostre país és un magnífic centre d’observació per a investigadors de tot el món i ha servit d’inspiració a altres models educatius perquè se’n reconeix l’èxit aconseguit.

Per això, no podem restar passius davant la instrumentalització política que s’està fent del nostre model d’immersió lingüística. En aquest sentit, davant la sentència del Tribunal Suprem, manifestem que:

1. Catalunya és un dels pocs països del món amb un sistema educatiu que garanteix que, a la fi de l’escolarització, els alumnes tinguin una bona competència en les dues llengües oficials. El programa d’immersió és un component important del nostre sistema, sense el qual una bona part de la població no assoliria aquestes competències.

2. Des de la introducció del model d’immersió, s’han realitzat diferents avaluacions sobre les competències lingüístiques dels escolars de Catalunya que avalen que un model com el català no limita en absolut el rendiment acadèmic pel que fa al coneixement de les dues llengües oficials. Tres exemples:

- a. Avaluacions realitzades a la fi de primària i coordinades per l’Instituto Nacional de Calidad y Evaluación del Sistema Educativo (INECSE) de 2005 indiquen que els escolars de Catalunya tenen una mitjana de competències bàsiques en castellà equiparable a les de la resta de l’Estat.

- b. Segons dades del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de 2008, els alumnes de 4t d’ESO diuen tenir un coneixement alt o molt alt tant de català (90,3%) com de castellà (94%).

- c. Els resultats de l’informe PISA 2009 mostren que la comprensió lectora dels alumnes de Catalunya està per damunt de la mitjana d’Espanya i de la mitjana de l’OCDE.

3. El model educatiu català no només afavoreix les competències lingüístiques, sinó que és el mitjà que més bé garanteix la cohesió social, atès que no segrega la població per la llengua d’origen.

Qüestionar la bondat d’aquest model només respon a interessos polítics i ideològics que no tenen res a veure amb la preocupació per la seva qualitat.

4. Correspon a les autoritats educatives i als representants de la societat vetllar per un ensenyament de qualitat que, en el marc d’aquest model, aconsegueixi ciutadans competents en les llengües del currículum, integrats en una escola inclusiva que tingui en consideració la diversitat lingüística i cultural.

Barcelona, gener de 2011

Si et vols adherir al Manifest, pots fer-ho a l’adreça http://www.ub.edu/psicologiabasica/declaracio
Baròmetre de l'ús del català a Internet