Dies des del Referèndum de l'u d'octubre de 2017

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

1/31/2011

Entitats que es personen davant els tribunals en defensa de la llengua catalana

L’entitat .................. constituïda el dia ............... segons consta en els Estatuts que s’adjunten en aquest document, ha decidit personar-se en el cas del recurs presentat

(1) davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel Partido Popular contra el Reglament d'ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Barcelona (referència 118/2010).
(2) davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel Partido Popular contra el Reglament de la Diputació de Lleida, aprovat el 18 de juny de 2010 (referència 291/2010).
(3) davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l’entitat Convivencia Cívica Catalana contra el Reglament de la Diputació de Girona, aprovat el 27 de juliol de 2010.

[esborreu els que no pertoquin]

En conformitat amb l’acord pres per la Junta / pel Comitè executiu / pel Patronat [esborreu els que no pertoquin] de l’entitat el dia XX de XXXX de 2011 -una còpia de la qual s’adjunta- aquesta entitat s’hi vol personar en el cas en tant que afectada, atès el seu interès pel foment de la llengua catalana, interès que acredita el fet de ser inclosa, tal com ho acredita la Resolució de la Vice-Presidència de la Generalitat de Catalunya 5667/2010, d’1 de juliol, sobre la inclusió d’entitats en el Cens d’entitats que tenen per finalitat el foment de la llengua catalana (DOGC 9.7.2010). S’adjunta una còpia d’aquesta Resolució.

Signat[Càrrec]

Lloc i data

---------------------------------------------------------------------------------
(Per a les entitats: Informeu-nos en aquest blog de qualsevol tràmit fet en aquest sentit)
Baròmetre de l'ús del català a Internet