Dies des del Referèndum de l'u d'octubre de 2017

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

12/20/2020

Possibles biaixos en les darreres enquestes del CEO: 985 i 988 (20 DES 2020)

En menys de dos mesos el CEO ha publicat els resultats de dues enquestes, en part comparables, malgrat la poca diferència de temps.

Clica a sota per llegir l'entrada sencera, si cal

Hi ha una bona anàlisi d'alguns dels resultats, aquí: https://diesdefuria.blogspot.com/2020/12/analisi-enquesta-ceo-desembre-2020.html

Aquí, en canvi, mirarem algunes de les dades demogràfiques de la mostra. Si difereixen més enllà del marge d'error, podem sospitar dels valors de les variables dependents. 

Els dos estudis són aquests:

1. Baròmetre d'Opinió Política. 3a onada 2020
Data de treball de camp 13 d'octubre a 7 de novembre de 2020
Data d’alta del registre 20-11-2020
Mostra: 1.500
https://ceo.gencat.cat/ca/barometre/detall/index.html?id=7808 

REO 985

2. Enquesta sobre context polític a Catalunya. 2020
Data de treball de camp 25 de novembre a 7 de desembre de 2020
Data d'alta del registre  18-12-2020
Mostra: 2.000
https://ceo.gencat.cat/ca/barometre/detall/index.html?id=7848
REO 988


Ambdues sèries, i altres estudis, han revelat que les variables independents que més es correlacionen amb les dades pròpiament (socio)polítiques dels enquestats. Aquestes són: origen familiar, llengua, identitat autoafirmada. Mirem les trers per separat.

1. Origen familiar


Variable

REO 985

REO 988

% dels enquestats nascuts a Catalunya

69,1%

69,1%

% dels pares nascuts a Catalunya

45,0%

41,8%

% de les mares nascuts a Catalunya

45,5%

42,1%

Cap avi nascut a Catalunya

51,9%

55,1%

Els quatre avis nascuts a Catalunya

21,3%

16,9%

Comentari: Si bé l'origen geogràfic dels enquestats és idèntica (69% nascuts a Catalunya, no és així per als seus progenitors. A l'enquesta més recent hi ha substancialment més pares i avis nascuts fora de Catalunya, la qual cosa pot haver-hi afectat els resultats.

Els següents gràfics mostren com han ballat aquestes dades, sobretot en els darrers temps. Cal dir que l'eina a http://evoluceo.ceo.gencat.cat/ceo/inici/evoluceo.html#/main/evolucio és molt útil.

El pare:

 


 Els avis:
 

 

2. Llengua


Variable

REO 985

REO 988

Prefereix entrevista en català

53,5%

50,5%

Prefereix entrevista en castellà

43,7%

42,7%

No té preferència

2,9%

6,8%La llengua de l’enquestat

REO 985

REO 988

Català (valencià / balear)

42,9

42,4

Castellà

43,5

43,2

Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà

11,6

13,3

Aranès

0,5

0,0

No ho sap

0,0

0,0

No contesta

0,3

0,1
La llengua que va parlar primer a casaCatalà (valencià / balear)

38,0

36,3

Castellà

55,3

55,1

Totes dues igual: català (valencià / balear) i castellà

3,3

4,6

Aranès

0,3

0,0

Altres llengües o altres combinacions

3,0

3,2

No ho sap

0,1

0,8

No contesta

0,1

0,0


Comentari: Novament veiem que la composició de les dues enquestes no és equivalent. La presència dels que prefereixen el català per a l'enquesta és menor a les més recent, tot i que l'efecte és atenuat per la major presència d'indiferents. I la primera llengua apresa va ser la catalana en una proporció més petita, a l'enquesta més recent.

Veiem també com ha ballat molt la variable llengua al llarg del temps, i pel que fa a la primera llengua apresa a casa, amb un estrany i brusc canvi a partir de 2015:

 

Primera llengua


 Llengua habitual

 

3. Identitat autoafirmada

Sentiment

REO 985

RO 988

[1] Només espanyol/a

5,7

3,7

[2] Més espanyol/a que català/ana

3,6

4,1

[3] Tan espanyol/a com català/ana

38,0

41,5

[4] Més català/ana que espanyol/a

20,9

25,5

[5] Només català/ana

25,3

22,5

No ho sap

3,6

0,9

No contesta

3,0

1,9

Mitjana

3,60

3,61

Desviació típica

1,10

1,01

Comentari: En aquest cas no hi ha diferències significatives que puguin introduir un biaix comparatiu en els resultats.

Conclusió: sobretot pel que fa a l'origen dels progenitors, l'enquesta té un pes més petit de persones d'origen familiar català.


Vegeu també: https://estudiscatalans.blogspot.com/2020/02/ceo.htmlBaròmetre de l'ús del català a Internet