Dies des del Referèndum de l'u d'octubre de 2017

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

10/26/2019

Manifesto by Catalan civil society in protest at Supreme Court verdict (14 OCT 2019)

The same day the Supreme Court issued its judgment, a manifesto by Catalan civil society was launched in protest. 
 Click here if need be to read the whole post


Source:  http://www.lafede.cat/la-societat-civil-catalana-rebutja-la-sentencia/

Catalan civil society rejects the judgment

Post published in Notícies, Posicionaments i comunicats on 


Today, Monday, October 14, the day the sentence of the "process" was published, more than a hundred civil society organizations and organizations have signed a manifesto to reject the sentence which denouncing that "it has serious consequences for citizens' political rights and the rights of expression, expression, free association and political dissent, and amounts to a decline in the democratic quality of our society". The manifesto was presented at 1.30 p.m. in the Plaça Sant Jaume [Barcelona]. Support can be given through a form.


* Update October 17: Between Monday and Thursday, 385 entities have joined this manifesto.


Manifesto

In response to the judgment of the process - an appeal to freedom as a space for consensus


Today, October 14, we heard the Supreme Court sentence of the trial of civil society leaders and political representatives. This sentence condemns

Oriol Junqueras for sedition and embezzlement, to 13 years in prison
Jordi Turull for sedition and embezzlement, to 12 years in prison
Raül Romeva for sedition and embezzlement, to 12 years in prison
Dolors Bassa for sedition and embezzlement, to 12 years in prison
Carme Forcadell for sedition, to 11 years and 6 months in prison
Quim Forn by sedition, to 10 years and 6 months in prison
Josep Rull for sedition, to 10 years and 6 months in prison
Jordi Sànchez for sedition, to 9 years in prison
Jordi Cuixart for sedition, to 9 years in prison
Meritxell Borràs for disobedience, to a €60,000 fine
Carles Mundó for disobedience, to a €60,000 fine
Santi Vila for disobedience, to a €60,000 fine

We, the undersigned social bodies, representatives of various sectors of our country, committed to the values ​​of peace and dialogue as the inseparable principles of every democratic society,

DECLARE:

FIRST
: That we understand that this sentence means the culmination of a process of judicialization of politics, a point which should never have been reached.

SECOND:
 • That we disagree with the sentence, which does not resolve the political conflict, and denounce the injustice faced by all the convicted persons.
 • That we denounce the serious consequences of this sentence on the political rights of citizens and the rights of expression, expression, free association and political dissent, and this means a decline in the democratic quality of our society.
 • That we denounce the serious consequences of the sentence for political normality in Catalonia and its effects on the Generalitat's self-government.

THIRD:

 • That we shall work for the freedom the of convicted persons through broad spaces of social and political consensus in Catalonia and Spain.
 • That we call on political parties and public institutions to find a way forward through politics, ending the judicialization of a political conflict.
 • That we call on the citizenry to participate in the mobilization of all the shared spaces that can contribute to strengthening cohesion and coexistence from the firmness in the demand for democratic rights and freedoms.
...ooo000ooo...La societat civil catalana rebutja la sentència  


Aquest dilluns 14 d’octubre, dia en que s’ha fet pública la sentència del “procés”, més d’un centenar d’entitats i organitzacions de la societat civil han signat un manifest de rebuig a la sentència on es denuncien les “conseqüències greus que aquesta té sobre els drets polítics de la ciutadania i els drets de manifestació, d’expressió, de lliure associació i de dissidència política, suposant un retrocés per la qualitat democràtica de la nostra societat”. El manifest s’ha presentat a les 13.30 h a la Plaça de Sant Jaume. Les adhesions estan obertes a través d’un formulari.

* Actualització 17 d’octubre: Entre dilluns i dijous s’han adherit a aquest manifest 385 entitats.

Manifest

DAVANT LA SENTÈNCIA DEL PROCÉS-UNA CRIDA A LA LLIBERTAT COM A ESPAI DE CONSENS

Avui 14 d’octubre hem conegut la sentència del Tribunal Suprem del judici als líders de la societat civil i representants polítics. Una sentència que condemna a
Oriol Junqueras per sedició i malversació, a 13 anys de presó
Jordi Turull per sedició i malversació, a 12 anys de presó
Raül Romeva per sedició i malversació, a 12 anys de presó
Dolors Bassa per sedició i malversació, a 12 anys de presó
Carme Forcadell per sedició, a 11 anys i 6 mesos de presó
Quim Forn per sedició, a 10 anys i 6 mesos de presó
Josep Rull per sedició, a 10 anys i 6 mesos de presó
Jordi Sànchez per sedició, a 9 anys de presó
Jordi Cuixart per sedició, a 9 anys de presó
Meritxell Borràs per desobediència, a 60.000 € de multa
Carles Mundó per desobediència, a 60.000 € de multa
Santi Vila per desobediència, a 60.000 € de multa

Les entitats socials sotasignades, representants de diferents sectors del nostre país i compromeses amb els valors de la pau i el diàleg com a principis indestriables de tota societat democràtica,

MANIFESTEM:

PRIMER: Entenem que aquesta sentència significa la culminació d’un procés de judicialització de la política, punt al qual mai no s’hauria d’haver arribat.

SEGON:
 • Manifestem el nostre desacord amb la sentència, que no resol el conflicte polític, i denunciem la injustícia a la qual s’enfronten totes les persones condemnades.
 • Denunciem les conseqüències greus que aquesta sentència té sobre els drets polítics de la ciutadania i els drets de manifestació, d’expressió, de lliure associació i de dissidència política, suposant un retrocés per a la qualitat democràtica de la nostra societat.
 • Denunciem les greus conseqüències que la sentència té per a la normalitat política a Catalunya i els seus efectes per a l’autogovern de la Generalitat.
TERCER:
 • Treballarem per la llibertat de les persones condemnades des d’amplis espais de consens socials i polítics a Catalunya i Espanya.
 • Fem una crida als partits polítics i a institucions públiques per trobar el camí de la política posant fi a la judicialització d’un conflicte polític.
 • Fem una crida a la ciutadania a participar a les mobilitzacions de tots els espais compartits que contribueixen a reforçar la cohesió i la convivència des de la fermesa en les reivindicacions dels drets democràtics i les llibertats.
Baròmetre de l'ús del català a Internet