Dies des del Referèndum

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

2.02.2018

Quim Forn i el Conveni per a la Salvaguarda dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals


No sóc jurista però sí que sé llegir textos clars i diàfans. Una lectura dels articles 5 (sobre el dret a la llibertat i a la seguretat) i 10 (llibertat d’expressió i llibertat d’opinió) del Conveni per a la Salvaguarda dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals em porta a diferir profundament dels crtieris del jutge, que sembla que doni per provades uns greus delictes violents que per a mi i la majoria dels que han viscut de primera mà tot el procés casp a a la independència, simplement no han existit.https://www.vilaweb.cat/noticies/llarena-castiga-forn-perque-encara-es-independentista-i-el-mante-a-la-preso/

https://twitter.com/gabrielrufian/status/959462097989128192


Extractes del text del jutge Llarena denegant llibertat sota fiança al conseller Joaquim Forn. Text sencer:
https://issuu.com/vilaweb/docs/auto_deniega_libertad_forn


http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_CAT.pdf

Conveni per a la Salvaguarda dels Drets Humans i de les Llibertats Fonamentals
Roma, 4 de novembre de 1950

ARTICLE 5
Dret a la llibertat i a la seguretat

1. Tota persona té dret a la llibertat i a la seguretat. Ningú no pot ser privat de la llibertat, excepte en els casos següents i segons les vies legals:
...
c. si ha estat arrestat i detingut per ser conduït davant l’autoritat judicial competent, quan hi ha raons plausibles per sospitar que ha comès una infracció o que hi ha motius raonables per creure que cal impedir-li de cometre una infracció o de fugir després d’haver-la comès;
...

3. Tota persona arrestada o detinguda, en les condicions previstes en el paràgraf 1. c. del present article, ha de ser conduïda davant un jutge o una altra autoritat habilitada per la llei per exercir funcions judicials i té el dret a ser jutjada en un termini raonable o a ser alliberada durant el procediment. L’alliberament pot ser condicionat a una garantia que asseguri la compareixença a judici de l’interessat.

...

ARTICLE 10
Llibertat d’expressió
1. Tota persona té dret a la llibertat d’expressió. Aquest dret comprèn la llibertat d’opinió i la llibertat de rebre o de comunicar informacions o idees sense que pugui haver-hi ingerència d’autoritats públiques i sense consideració de fronteres...


Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Rome, 4.XI.1950

ARTICLE 5
Right to liberty and security

1. Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure prescribed by law:
...
(c) the lawful arrest or detention of a person effected for the purpose of bringing him before the competent legal authority on reasonable suspicion of having committed an offence or when it is reasonably considered necessary to prevent his committing an offence or fleeing after having done so.
...

3. Everyone arrested or detained in accordance with the provisions of paragraph 1 (c) of this Article shall be brought promptly before a judge or other officer authorised by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release pending trial. Release may be conditioned by guarantees to appear for trial.

...

ARTICLE 10
Freedom of expression
1. Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers...

Baròmetre de l'ús del català a Internet