Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

3.30.2017

Trial

Index


  • A. Before 9 November 2014
  • B. 9 November 2014
  • C. After 9 November 2014

A. Before 9 November 2014Estatut 2006.Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006 - Parlament de Catalunya

www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf

Llei orgànica 6/2006, de reforma de l'Estatut d'autonomia de Catalunya, sancionada per Sa Majestat el Rei Joan .

Estatut d’Autonomia 2006.
Estatut d'autonomia de Catalunya de 2006 - Parlament de Catalunya
www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf

An organic law adopted by Spanish Parliament in 2006, ratified by the Catalan people has an article - 122, deemed constitutional by the Constitutional court in 2010 - which says Catalonia can organise its own non-binding polls.

Article 122.
Consultes populars
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva per a l’establiment del règim jurídic, les modalitats, el procediment, l’acompliment i la convocatòria per la mateixa Generalitat o pels ens locals, en l’àmbit de llurs competències, d’enquestes, audiències públiques, fòrums de participació i qualsevol altre instrument de consulta popular, salvant el que disposa l’article 149.1.32 de la Constitució.

Aquest article és constitucional interpretat en els termes establerts pel FJ 69 de la STC 31/2010, del 28 de juny.


10 March 2010
https://www.racocatala.cat/noticia/22220/parlament-catalunya-aprova-llei-consultes
The Government coalition (Socialists, Republican Left and post-Communist Green party) adopted the Popular Polls by Means of a Referendum Act, following the positive Opinion of Catalonia's Council of Statutory Guarantees. The text accepts that proposals will need the authorisation of the Spanish government.
Text of act: http://www.parlament.cat/activitat/cataleg/TL108.pdf


28 June 2010 / 9 July 2010
Sentència 2010 TC:http://www.abc.es/informacion/Gestordocumental/uploads/nacional/sentencia.pdf
http://www.abc.es/20100709/espana/estatut-consultas-201007091432.html
El TC permite la celebración de consultas populares en Cataluña
ABC. 9/7/2010.


9 July 2010
http://www.abc.es/informacion/Gestordocumental/uploads/nacional/sentencia.pdf
Constitutional Court Ruling on 2010 Statute of Autonomy.


9 July 2010
http://www.abc.es/20100709/espana/estatut-consultas-201007091432.html
El TC permite la celebración de consultas populares en Cataluña

21 June 2011
https://www.racocatala.cat/noticia/26607/tribunal-constitucional-espanyol-aixeca-suspensio-cautelar-llei-catalana-consultes
The Constitutional Court raised the cautionary suspension of the 2010 Popular Polls by Means of a Referendum Act. Its ruling has still to be drafted.


25 November 2012
http://www.archivoelectoral.org/documentos/catalunya-2020/520
http://blogs.deusto.es/programasaldesnudo/wp-content/uploads/2012/10/CAT_2012_CiU.pdf

Convergència i Unió include in their election manifesto a commitment to call the Catalan people to the ballot boxes in a referendum if agreed with Spain, and otherwise to express their opinion.
"En aquest sentit, i recollint l’establert a la resolució que va aprovar el Parlament de Catalunya per àmplia majoria el passat 27 de setembre de 2012, el proper Govern de la Generalitat impulsarà una consulta la propera legislatura per tal que el poble de Catalunya pugui determinar lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu. Aquesta consulta es farà d’acord amb la legalitat que s’esdevingui i amb tota la legitimitat democràtica." (p. 13)

10 October 2012 ???

23 January 2013
Declaració de sobirania i del dret a decidir - Parlament de Catalunya
www.parlament.cat/document/intrade/7094

5 March 2013
http://www.lavanguardia.com/politica/20130305/54368040661/fiscal-superior-catalunya-rodriguez-sol-renuncia-torres-dulce-acepta.html
The chief prosecutor in Catalonia, Martín Rodríguez Sol, was forced to resign for having said in an interview that ways could be found to be able to legally hold a non-bonding poll on independence.


13 February 2014
www.ara.cat/politica/Jutges-defensa-dret_a_decidir-Catalunya_0_1084091835.html
Thirty Catalan judges sign a manifesto saying that a referendum to allow Catalonia to decid to political future fits within the Constitution.
Manifesto: http://www.elpuntavui.cat/elements/documents/politica/manifest_jutges_pel_dret_a_decidir_cat.pdf


13 February 2014
Una trentena de jutges defensa que la consulta cap en la Constitució vigent
Magistrats catalans d'audiències provincials i jutges de primera instància afirmen que la legislació internacional avala el dret de Catalunya a decidir la seva relació amb Espanya
ARA / ACN Barcelona ACTUALITZADA EL 13/02/2014 19:00
http://www.elpuntavui.cat/elements/documents/politica/manifest_jutges_pel_dret_a_decidir_cat.pdf

5 April 2014
Four policemen are identified as having illegally obtained the 33 photographs of the judges that were published by a rightwing Madrid newspaper which was later sued by the judges themselves...
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/identificados-cuatro-policias-que-filtraron-las-fotos-los-jueces-catalanes-favorables-consulta-3242519


XX XXX 2014
The case is later closed without a conviction. +++


8 April 2014
http://www.publico.es/actualidad/congreso-rechaza-entregar-catalunya-competencias.html
El Congreso rechaza entregar a Catalunya competencias para ...
El Congreso rechaza así la proposición de ley del Parlament de Catalunya para ..... 'Si no quieren que la Generalitat convoque el referéndum, ...
Central government says independence referenda have to be voted throughout Spain. Literally.

8 April 2014
http://www.eldiario.es/politica/Congreso-Cataluna-celebrar-consulta-soberanista_13_247555243.html
The Spanish Parliament votes out a request by Catalonia for the transfer of powers to authoriseand organize an independence referendum.

8 April 2014.
THE SPANISH PARLIAMENT VOTES AGAINST A NEGOTIATED REFERENDUM.
”It is impossible to give the Catalan parliament what it is asking for because the constitution does not allow it”.
Mariano Rajoy, Prime minister of the Spanish Government

27 September 2014
Catalonia adopts a law to organise its own non-binding polls and participatory processes.Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana (del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) [pdf, septiembre 2014] http://www.aelpa.org/actualidad/201409/LeyConsultas-Catalunya.pdf

27 September 2014
http://www.lamarea.com/2014/09/27/mas-convocara-hoy-la-consulta-y-desata-la-batalla-juridica/
The Catalan President, Artur Mas, calls a non-binding poll, explicitly NOT a referendum, for 9 November 2014, by signing a decree in the morning, the same day (a Saturday) that the Act is published in the Official Gazette (/DOGC). The idea is for the call to be in operation for as long as possible before the Central Government gets it to be automatically suspended by the Constitutional court (for up to five months).


LLEI 10/2014, del 26 de setembre, de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana.
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=671069


Decret de convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Decret_de_convocat%C3%B2ria_de_la_consulta_popular_no_referend%C3%A0ria_sobre_el_futur_pol%C3%ADtic_de_Catalunya

El decret de convocatòria de la consulta popular no referendària sobre el futur polític de Catalunya és un decret promulgat pel president de la Generalitat de Catalunya el 27 de setembre de 2014 amb l'objectiu de convocar una consulta popular sobre la independència de Catalunya.

27 September 2014
Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de la consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña [pdf, septiembre 2014] http://www.aelpa.org/actualidad/201409/DECRETOConvocatoria.pdf

El marc legal en el qual s'empara el decret és l'Estatut d'Autonomia de Catalunya de 2006, laLlei de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana de 26 de setembre de 2014. D'altra banda, la consulta compta amb el suport de la major part de les institucions locals atès que 920 ajuntaments, 36 consells comarcals, el Consell General d'Aran i 4 diputacions han aprovat mocions a favor de la convocatòria de la consulta.

Decret:http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2014/09/27/10/54/27caef28-ff29-48ac-8cff-6c1b2a06017b.pdf

https://ca.wikisource.org/wiki/Decret_192/2014,_de_27_de_setembre,_de_convocat%C3%B2ria_de_la_consulta_popular_no_referend%C3%A0ria_sobre_el_futur_pol%C3%ADtic_de_Catalunya

...
Article 2
Objecte
L'objecte de la consulta és conèixer l'opinió de les persones cridades a participar sobre el futur polític de Catalunya, segons els termes de la pregunta recollida a l'article 3, amb la finalitat que la Generalitat pugui exercir amb ple coneixement de causa la iniciativa legal, política i institucional que li correspon.


27 September 2014
Central government calls on the Council of State (which meets in record time) to say the law is unconstitutional so it can immediately challenge several articles before the Constitutional court.

28 September 2014
Dictamen del Consejo de Estado, asunto: Recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana [Ref. 965/2014. pdf, 28 de septiembre 2014] http://www.aelpa.org/actualidad/201409/Dictamen964-2014-CE.pdf

28 September 2014
Dictamen del Consejo de Estado, asunto: Impugnación de disposiciones sin fuerza de ley y resoluciones de las Comunidades Autónomas previstas en el artículo 161.2 de la Constitución contra el Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, de convocatoria de la consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña [Ref. 965/2014. pdf, 28 de septiembre 2014] http://www.aelpa.org/actualidad/201409/Dictamen965-2014-CE.pdf

29 September 2014
http://www.lamarea.com/2014/09/29/el-gobierno-recurre-la-ley-de-consultas-y-la-convocatoria-del-9-n/
Central government holds a special cabinet meeting in the morning, and asks the Constitutional court to issue an injunction suspending the poll.

29 September 2014
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/documents/2014/refc20140929.pdf
ACUERDO por el que se solicita del Sr. Presidente del Gobierno la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra determinados preceptos de la Ley de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana.
ACUERDO por el que se plantea la impugnación de disposiciones sin fuerza de Ley y Resoluciones de las Comunidades Autónomas prevista en el artículo 161.2 de la Constitución en relación con el Decreto 129/2014, de 27 de septiembre de 2014, de convocatoria de la consulta popular no referendaria sobre el futuro político de Cataluña.

29 September 2014
http://www.aelpa.org/actualidad/201409/recurso_ley_consultas.pdf
Recurso de inconstitucionalidad contra el Título II (articles 3 to 39) y las Disposiciones Adicionales, Transitorias y Finales de la Ley de Cataluña 10/2014, presentado por el Abogado del Estado al Tribunal Constitucional [ref. 5829-2014, pdf]

29 September 2014
http://www.aelpa.org/actualidad/201409/impugnacion_decreto.pdf
Impugnación del Decreto 129/2014, así como sus anexos, de convocatoria de consulta no refrendaria sobre el futuro político de Catalunya, presentada por el Abogado del Estado al Tribunal Constitucional [ref. 5830-2014, pdf]

29 September 2014
http://www.lavanguardia.com/politica/20140929/54415553028/tc-tramite-recursos-gobierno-consulta-queda-suspendida.html
The Constitutional court meets in record time, the same afternoon, to issue an injunction suspending the poll.
"La interposición por parte del Gobierno fue sido anunciada a mediodía por el propio presidente del Gobierno en una comparecencia ante los medios tras reunir de forma extraordinaria el Consejo de Ministros y en apenas unas horas, menos de ocho, el Alto Tribunal admitió los requerimientos."

29 September 2014
http://www.lamarea.com/2014/09/29/el-gobierno-recurre-la-ley-de-consultas-y-la-convocatoria-del-9-n/
"El presidente de Esquerra, Oriol Junqueras, ha reiterado este lunes en declaraciones a Catalunya Ràdio que los catalanes no se volverán a “rendir ante el Tribunal Constitucional”. “¿Hemos puesto en marcha todo el proceso para superar los límites del TC contra la voluntad de los catalanes (en referencia a la sentencia sobre el Estatut) para volvernos a rendir cuando el TC diga que no respeta nuestra voluntad democrática? Yo creo que no”, ha sentenciado."

29 September 2014
http://www.aelpa.org/consulta-catalana.html
The Catalan government immediately announces the suspension of the poll.


29 September 2014.
THE CONSTITUTIONAL COURT SUSPENDS THE DECREE CONVOKING THE 9TH NOVEMBER REFERENDUM.
"All resolutions and orders dictated in the application of the impugnated normative and decree under appeal are hereby suspended". An extract from the sentence...


30 September 2014
Recurso de la Generalitat ante el Tribunal Constitucional a la suspensión de la ley de consultas [pdf]
http://www.aelpa.org/actualidad/201409/Recurso-suspension-ley-consultas.pdf

30 de septiembre 2014
Recurso de la Generalitat ante el Tribunal Constitucional a la suspensión de la consulta [pdf]
http://www.aelpa.org/actualidad/201409/Recurso-suspension-consulta.pdfhttp://www.9nconsulta2014.cat/
Web de la consulta sobre el futuro político de Catalunya 2014 [cat]

http://www20.gencat.cat/portal/site/consulta
Web informativa de la Consulta sobre el futuro político de Catalunya 2014 [cat]
Especial de El País sobre la Consulta catalana 20144 October 2014
http://beteve.cat/els-alcaldes-catalans-escenifiquen-el-suport-del-municipalisme-al-9-n
Els alcaldes escenifiquen el suport de 920 ajuntaments catalans al 9-N
Uns 800 alcaldes de tot Catalunya han lliurat personalment al Palau de la Generalitat les mocions de suport a la consulta del 9-N aprovades els darrers dies...


6 October 2014
http://www.parlament.cat/document/nom/06.EscritRecusacioEnviat_TC.pdf
The Parliament of Catalonia formally requests that the president and another member of the Constitutional Court be withdrawn from the Court's deliberations on the Catalan Act and Decree, given their publicly stated bias against Catalonia

e.g.http://elpais.com/diario/2010/11/03/espana/1288738808_850215.html:
Un candidato del PP al Constitucional tilda la política catalana de "onanismo".
Pérez de los Cobos dice en un libro que el dinero es "bálsamo" en Cataluña

15 October 2014
The Catalan government decides to apply another article in the law, and announces a participatory process to be run by volunteers,


The Catalan government says it will comply, but that the participatory process has been designed to operate autonomously, with volunteers. +++

Central government laughs it off haughtily. +++


30 October 2014
Dictamen del Consejo de Estado sobre la impugnación ante el Tribunal Constitucional de la consulta alternativa del 9N. [pdf. ref. 1.092/2014] http://www.aelpa.org/actualidad/201410/informe_consejo_estado_9N.pdf

31 October 2014
Spanish government formally requests the Constitutional Court to order the Generalitat to stop all activity related to the alternative 9N poll.

4 November 2014
Central government gets the Constitutional court to issue an injunction paralyzing the Catalan government's involvement in the participatory process, five days before it is due to start.

4 November 2014
THE CONSTITUTIONAL COURT SUSPENDS THE ALTERNATIVE 9TH NOVEMBER REFERENDUM. “Suspending all the challenged acts and other actions in preparation of a consultation or those related to it”. An extract from the sentence
«President Mas' goal is to use the unofficial consultation on 9-N to offer to the Spanish president, Mariano Rajoy, the chance to negotiate a proper referendum on the independence of Catalonia, like the one which took place in Scotland.»


Suspensión desde el Tribunal Constitucional de la consulta alternativa en Cataluña tras la impugnación promovida por el Gobierno de la Nación. [pdf. ref. 6540-2014] http://www.aelpa.org/actualidad/201409/Recurso-suspension-consulta.pdf

Enquesta sobre context polític a Catalunya 2014, del Centre d'Estudis d'Opinió y Generalitat de Catalunya [pdf, cat] http://www.aelpa.org/actualidad/201412/bec00c90e78989fc874884e588da1454.pdf


B. 9 November 2014


http://www.eldiario.es/catalunya/N-consulta-proceso_participativo-proces-independencia-Assemblea_Nacional_13_322447754.html
EN DIRECTO: Sigue la jornada del 9-N – Eldiario.es
9 de nov. 2014 - Catalunya Plural cuenta minuto a minuto el transcurso de la jornada del 9-N, que llevará muchos catalanes a las urnas para opinar sobre el futuro político de Catalunya en un proceso participativo no vinculante.

9 November 2014
https://directa.cat/actualitat/minut-minut-del-9-n
El minut a minut del 9-N | Directa
En aquell moment un dels voluntaris, el diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà, ha dit en declaracions a la Directa que tots els centres de votació han obert ...

http://politica.elpais.com/politica/2014/11/09/actualidad/1415525317_027655.html
Consulta catalana: La justicia investigará a los organizadores del 9N ...
El juez abre una investigación tras la denuncia de UPyD y Plataforma per ... apoya en el informe del fiscal de guardia de Barcelona y transmitido por la Fiscalía ...

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/politica/2014/11/09/directo-cataluna-celebra-consulta-independentista-consuma-desafio-estado/00031415519089034226314.htm
LA VOZ AGENCIAS
REDACCIÓN 10/11/2014 00:40

0.36. El deato de los 2.043.226 votantes supone un 32 % de participación según el censo estimado de 6.300.000 personas con derecho a voto contando con los mayores de 16 años. Los organizadores del 9-N esperan que esa cifra suba algo con el recuento total de los votos.

0.30. Ya se conocen los primeros datos de la consulta del 9-N. Con el 88,44 % de los votos escrutados, el Sí-Sí ha conseguido el 80,72 % (1.649.239) de los votos, mientras que el Sí-No se queda con el 10,11 % (206.599 papeletas). El Sí-Voto en blanco supone un 0,98 % y el No-No, un 4,55 % (92.939 votos). Con los sufragios recontados por el momento, han participado 2.043.226 personas y los organizadores esperan que la cifra total de votantes alcance los 2.250.000. Así lo ha anunciado la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega.

0.15. La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha considerado que la consulta del 9-N ha sido un éxito de movilización, por lo que ha expuesto que el siguiente paso debe dar Cataluña es «ejercer la independencia tan pronto como sea posible». En rueda de prensa, la también portavoz de los republicanos en el Parlament ha insistido en que a partir de ahora lo importante es lograr una «mayoría parlamentaria» en Cataluña que permita dar los pasos necesarios para declarar la independencia sin dilaciones. Aunque en esta ocasión no ha hablado explícitamente de adelantar las elecciones autonómicas y convertirlas en plebiscitarias, Rovira sí ha dicho que el 9N demuestra que hay una mayoría social a favor de la secesión y ahora se tiene que construir la «mayoría política» que la haga posible.

23.59. Recordamos que puedes repasar las mejores imágenes de la polémica jornada de votación en Cataluña en este álbum con 49 imágenes.

23.50. Artur Mas ha anunciado durante su rueda de prensa para valorar la consulta independentista del 9-N que el próximo martes, día 11, comparecerá públicamente «para explicar cuáles tienen que ser los siguientes pasos» a seguir a partir de ahora, aunque antes quiere escuchar «muchas opiniones». «Explicaré mi posición y escucharé a todos», ha dicho Mas, quien no ha querido avanzar nada del contenido de la carta que piensa enviar en los próximos días a Mariano Rajoy, para informarle de los resultados del proceso participativo.

23.25. La consulta independentista del 9-N no sólo se ha celebrado en Cataluña. En muchos centros dispuestos en el extranjero miles de catalanes han depositado su voto. Ciudades como São Paulo, Bogotá, París y Sídney han acogido puntos de votación para la jornada de participación.

23.10. Ciutadans (C's) ha tildado de «fraude a la democracia» la jornada del 9-N y ha instado al PP y al PSOE a «que no amparen a Artur Mas y se sumen a la necesidad de convocar elecciones anticipadas» en Cataluña. En un comunicado, C's no reconoce «ninguna validez al acto ya que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional y se ha realizado sin garantías democráticas». «Ante este fraude a la democracia organizado por el gobierno catalán y por los partidos separatistas, desde C's instamos a PP y PSOE a que no amparen a Artur Mas y se sumen a la necesidad de convocar elecciones anticipadas», ha reiterado Ciutadans, que también ha denunciado «la ausencia del Gobierno de España que no ha hecho cumplir la ley en Cataluña y que ha dejado desamparados a los catalanes con su inacción».

22.56. Mas insiste en su mensaje. La consulta del 9-N ha probado que «Cataluña quiere gobernarse a sí misma». «Los estados democráticos maduros respetan el derecho natural de los países que quieren decidir sobre su futuro. No lo queremos hacer contra España ni contra nadie», explica el presidente catalán. Lamenta las reacciones «de miopía política e incluso intolerancia», que llegaron desde Madrid, según Mas.

22.50. Artur Mas comparece para hacer balance del 9-N, se felicita de los datos de participación y da las gracias a los voluntarios por su trabajo. El presidente de la Generalitat catalana anuncia que esta misma noche se conocerán los resultados parciales de la consulta, aunque el recuento final de todos los votos en el extranjero y los aplazados por motivos personales tardarán varios días. Mas asegura que han sido más de 2 millones de personas las que han votado, «un éxito total».

22.30. Continúan las reacciones a la consulta del 9-N. El líder de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran Lleida, ha afirmado que tras la participación de 2 millones de catalanes «es la hora de la política hecha desde el diálogo y desde la inteligencia» para evitar «una ruptura irreversible». En varios mensajes que ha escrito en su cuenta de Twitter, el político democristiano ha advertido de que PP, PSOE e instituciones del Estado han de saber que si no dan salida política al deseo de cambio de Cataluña, «la ruptura será irreversible». «Decir, como hace (Mariano) Rajoy, que el #9N es inútil y sin repercusión, es de una ceguera impropia de un gobernante democrático. El 9N es un clamor que el Gobierno del Estado no puede menospreciar», ha añadido Duran Lleida, que ha resaltado el «civismo y responsabilidad» demostrada por los más de 2 millones que «han dado muestra de la dignidad de Cataluña».

22.15. La consulta independentista del 9-N ha dejado muchas imágenes llamativas a lo largo de la jornada. Puedes repasarlas en este álbum con más de 40 fotografías.

22.07. La Fiscalía continúa recabando datos dentro de la investigación abierta por el proceso participativo del 9-N en Cataluña para determinar la posible concurrencia de responsabilidades penales y, en su caso, ejercer las oportunas acciones legales. Recordemos que la Fiscalía abrió el sábado diligencias para determinar si la cesión de locales públicos para la celebración de la consulta independentista era constitutiva de delito. El juez de guardia de Barcelona que descartó intervenir las urnas a primera hora ha abierto diligencias a raíz de la denuncia presentada por la formación Plataforma X Catalunya contra la vicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, por comparecer públicamente para informar de los datos de participación del 9-N.

21.50. Siguen las reacciones tras el cierre de las urnas en la consulta independentista del 9-N. La plataforma Sociedad Civil Catalana (SCC), contraria a la independencia, ha calificado la jornada del domingo de «gravísima actuación de deslealtad del gobierno de la Generalitat hacia el conjunto de los ciudadanos» y ha asegurado que la jornada participativa «deja a la sociedad catalana más dividida y confrontada». La plataforma ha remarcado que el 9-N ha sido «un acto de propaganda con una deliberada intencionalidad partidista» y ha subrayado que los resultados de esta jornada «no merecen ninguna credibilidad, y carecen de valor político y jurídico». SCC ha constatado en un comunicado que «sólo se han movilizado los comprometidos con el proceso de secesión, una parte minoritaria de los 6,3 millones convocados». También ha reclamado a los poderes públicos «que hagan prevalecer el Estado democrático de Derecho». «El día de mañana, los catalanes continuarán con sus problemas cotidianos y exigirán de las instituciones que se ocupen de los mismos», ha concluido SCC, que se ha reafirmado en su «compromiso en favor de una Cataluña abierta en una España de todos».

21.29. Ya hay reacción oficial del gobierno a los datos de participación en el 9-N. El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado que el proceso participativo es un «simulacro inútil y estéril» que carece de cualquier tipo de validez democrática y sólo ha servido para «exacerbar» la división entre los catalanes y tensar las relaciones políticas. El ministro ha acusado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, de haber promovido esta jornada para «ocultar su fracaso» de no haber podido celebrar la verdadera consulta y ha recordado que la Fiscalía recaba datos para ver si existen responsabilidades penales y, de ser así, actuar en los próximos días. El Gobierno ya se había manifestado a primera hora de la tarde para considerar «inútil» el «ejercicio antidemocrático» que se dio en Cataluña y estima que el comportamiento del presidente Mas durante la jornada «dificulta mucho el futuro».

21.10. Muy feliz se ha mostrado Oriol Junqueras al cierre de los centros de votación. El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya ha manifestado que los resultados de participación en la consulta del 9-N «han desbordado las expectativas» que tenían las organizaciones y ha calificado la jornada de «extraordinaria».

21.10. La portavoz del PSC, Esther Niubó, ha considerado que el 9-N ha sido «un éxito de movilización teniendo en cuenta que era un proceso participativo», y ha concluido que la jornada demuestra que en Cataluña hay una gran voluntad de cambio en las relaciones entre Cataluña y el resto de España, que para los socialistas pasan por una reforma federal de la Constitución. En rueda de prensa desde la sede del partido en Barcelona, ha concluido que el 9-N demuestra que la situación política actual es «insostenible», y ha pedido a los gobiernos catalán y español que a partir del 10 de noviembre empiecen de una vez por todas a dialogar. Niubó ha defendido la posición del PSC de no involucrarse en el proceso participativo porque no era la consulta legal y acordada que han solicitado siempre, y ha pedido «poner el contador a cero a partir de mañana» y que la situación de Cataluña deje de estar en los tribunales y en la Fiscalía.

20.53. Algunos locales habilitados por la Generalitat para acoger la participación en la consulta independentista del 9-N han dejado votar a ciudadanos que hacían cola, después del cierre previsto a las 20.00 horas. La Generalitat ha dispuesto que durante los próximos 15 días podrán participar en las delegaciones territoriales aquellas personas que justifiquen que no han podido hacerlo este domingo. Los resultados provisionales del proceso participativo, que se han celebrado pese a la suspensión que dictó el Tribunal Constitucional, no se conocerán probablemente hasta mañana, ya que el recuento lo tienen que hacer los voluntarios y trasladarlo después a las autoridades.

20.45. La jornada de la consulta independentista en Cataluña ha transcurrido en general sin graves incidentes. Hubo cinco detenidos en Gerano por una protesta ultraderechista. Además, los Mossos d'Esquadra han denunciado por un delito de amenazas a un vecino de Vilaller (Lérida) después de que, presuntamente, amenazara a voluntarios de un local de participación del 9N blandiendo un puño americano. Según han informado fuentes de la Policía catalana, el hombre se ha presentado hacia las 16.30 horas en un local de Vilaller y ha proferido amenazas contra las personas que allí se encontraban, al tiempo que esgrimía un puño americano.

20.25. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, y el diputado de la CUP en el Parlament David Fernández se han abrazado con gran emoción al coincidir en el centro de datos para el proceso participativo del 9-N. En el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Generalitat (CTTI), situado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), varios de los voluntarios que recopilan la información que les suministran desde los puntos de votación y las mesas han compartido en las redes sociales, el abrazo de Fernández y Mas, que ha provocado muchos aplausos entre los asistentes.

10 November 2014
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/politica/2014/11/09/directo-cataluna-celebra-consulta-independentista-consuma-desafio-estado/00031415519089034226314.htm
En directo: Sigue la consulta independentista del 9-N en Cataluña
«Decir, como hace (Mariano) Rajoy, que el # 9N es inútil y sin repercusión, es de una ceguera impropia de un gobernante democrático.
El 9N es un clamor que ...

9 November 2014
http://www.elmundo.es/cataluna/2014/11/09/545f27f7ca474143438b456b.html
9-N: Mas vende como gran éxito su ficción democrática y pide un ...

9 November 2014
9-N: triomf del 'sí' a la independència en una mobilització històrica ...
www.ara.cat/.../primeres-butlletes-omplen-comencen-votacions_0_1245475606.html
10 de nov. 2014 - Un dia històric per a Catalunya, aquest 9-N. El sí a la independència s'imposa amb un 80,72% dels dos milions de vots escrutats (el 88% de les meses) en una ...


10 November 2014
http://www.ara.cat/politica/primeres-butlletes-omplen-comencen-votacions_0_1245475606.html
9-N: triomf del 'sí' a la independència en una mobilització històrica ...
Un dia històric per a Catalunya, aquest 9-N. El sí a la independència ... Els voluntaris, que preparaven des de les 07.00 hores la votació, només han topat amb ...

10 November 2014
http://www.vilaweb.cat/noticia/4218762/20141110/participacio-total-9-n-2305290-vots.html
La participació total del 9-N: 2.305.290 vots – VilaWeb
La participació total del 9-N, amb el 100% de les meses escrutades, és de 2.305.806 votants. Hi ha un 80,76% dels vots favorables al sí-sí (1.861.753), un 10 ...
La vice-presidenta del govern, Joana Ortega, va remarcar ahir: 'La implicació i la tasca dels voluntaris ha estat imprescindible perquè quasi s'assolís la xifra de ...

10 November 2014
http://www.ara.cat/politica/primeres-butlletes-omplen-comencen-votacions_0_1245475606.html
9-N: triomf del 'sí' a la independència en una mobilització històrica ...
Un dia històric per a Catalunya, aquest 9-N. El sí a la independència s'imposa amb un 80,72% dels dos milions de vots escrutats (el 88% de les meses) en una ...

9 November 2014
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/09/catalunya/1415531407_489487.html
9N | Consulta catalana: La consulta avala a Mas para negociar con ...
El resultado permitió al presidente de la Generalitat recuperar la iniciativa política frente a Esquerra Republicana y lanzar a Mariano Rajoy la petición de ...

http://www.participa2014.cat/resultats/dades/ca/escr-tot.html
Resultats 9N - Participa2014. Procés de participació ciutadana.
www.participa2014.cat/resultats/dades/ca/escr-tot.html
10 de nov. 2014 - 9N 2014 Tu participes Tu decideixes. Inici; Catalunya; Vegueries. Barcelona · Girona · Lleida · Tarragona · Terres de l'Ebre · Catalunya Central · Alt Pirineu i ...

9 November 2014
http://cat.elpais.com/cat/2014/11/09/catalunya/1415542400_466311.html
9-N | Consulta catalana: El 81% de persones voten sí a la ...
El suport a la independència ha rebut finalment el suport de 1.861.752 votants, xifra que representa el 80,76% de persones que ahir van participar en la .

simulacro inútil y estéril" ... las dos partidas de póquer que tiene abiertas: la que juega contra Mariano Rajoy y la que le ...


On November 9, millions line up outside the polling stations before they even open, fearing the prosecutors will send in the police to withdraw the ballot boxes, as threatened.

Several Spanish nationalist organizations call on the public prosecutor in Catalonia to halt the vote. He refuses.

Members of the Spanish government laugh off the poll as being a farce: "simulacro inútil y estéril" (Catalá)

At the end of the voting period, on November 25 2014, 2,340,000 Catalans had taken part, more than any analyst had foreseen. 80% voted for an independent Catalonia.
+++


La sol·licitud del Parlament de Catalunya al Congrés dels Diputats espanyol per tal que fos transferida la competència de convocar el referèndum al Govern de Catalunya fou refusada. Aquest refús, així com la negativa del govern espanyol a convocar qualsevol mena de consulta similar, provocà que la Generalitat de Catalunya convoqués la consulta sota l'empara de la llei de consultes populars no referendàries i d'altres formes de participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya. El 29 de setembre de 2014 el Tribunal Constitucional d'Espanya decidí admetre a tràmit un recurs del Govern Espanyol i ordenà la suspensió cautelar de la Llei de consultes i la convocatòria de la consulta.

La difusió institucional de la consulta començà el 27 de setembre mitjançant l'emissió d'un anunci informatiu emès en diferents mitjans audiovisuals. Tanmateix, i com a conseqüència de la impugnació de la consulta per part del Govern d'Espanya, el 4 d'octubre el Govern de Catalunya inicià una campanya informant de la suspensió cautelar de la consulta.


19 October 2014
https://assemblea.cat/?q=node/8900

ARA ÉS L’HORA farà "un pas endavant" al gran acte de diumenge 19 d'octubre a les 12.30h a la Plaça Catalunya.
19 October 2014
https://www.youtube.com/watch?v=F-A9dhBWSuk
VIDEO Timelapse de l'acte de "Ara és l'hora" a Plaça Catalunya - YouTube
Penjat per Albert Claret Alfonso


20 October 2014
Les imatges de l'acte de l'Ara és l'hora de plaça Catalunya

www.ara.cat/politica/imatges-lacte-lhora-placa-Catalunya_5_1232926696.html

Les imatges de l'acte de l'Ara és l'hora de plaça Catalunya.

http://www.vilaweb.cat/noticia/4215879/20141020/gigafoto-concentracio-dara-lhora-placa-catalunya.html

La Gigafoto de la concentració d'Ara és l'hora a la plaça de Catalunya ...
L'acte central de la campanya 'Ara és l'hora' d'ahir a la plaça de Catalunya va ser multitudinari; hi va haver més de 100.000 manifestants, segons la guàrdia .


http://www.eldiario.es/catalunya/MAPA-participacion-comarca_0_322668045.html
MAPA | La participación y los resultados del 9-N comarca a comarca
El anhelo independentista se ha mostrado con toda la fuerza en la Catalunya Central y parte de las comarcas gerundenses, mientras que el 9-N ha tenido ...--> The High Court later replies to the presented forms, saying that they had not committed any offence. http://drets.cat/index.php/noticies/164-celebrem-que-el-tsjc-arxivi-les-autoinculpacions-del-9n-perque-demostra-que-no-hi-havia-delicte


What’s going on in Catalonia? Why Catalans want to decide on their future in a referendum. By Isaac Salvatierra, Ricard Marfà, Idoia Longan

http://interactius.ara.cat/9n/en

CATALONIA WANTS TO VOTE. Declaration of Sovereignty and the Right to Decide of the Catalan People. 23rd of January 2013

CATALONIA WANTS TO VOTE. Resolution on the right to decide. 13th of March 2013

THE CONSTITUTIONAL COURT SUSPENDS THE DECLARATION OF SOVERIEGNTY PASSED BY THE PARLIAMENT OF CATALONIA. 25th of March 2014. “Only the Spanish people is sovereign in an exclusive and indivisible way. No fraction of this population can be considered sovereign”.

"The Constitution is based on the indissoluble unity of the Spanish nation and any attempt to dissolve it is radically contrary to the Constitution". Mariano Rajoy, President of the Spanish Government

8 April 2014
THE SPANISH PARLIAMENT VOTES AGAINST A NEGOTIATED REFERENDUM. ”It is impossible to give the Catalan parliament what it is asking for because the constitution does not allow it”. Mariano Rajoy, President of the Spanish GovernmentC. AFTER NOVEMBER 9 201410 November 2014
http://www.elmundo.es/cataluna/2014/11/09/545f27f7ca474143438b456b.html
9-N: Mas vende como gran éxito su ficción democrática y pide un ...
El ministro de Justicia califica el 9-N de "simulacro inútil y estéril" ... las dos partidas de póquer que tiene abiertas: la que juega contra Mariano Rajoy y la que le ...

12 November 2014
http://www.farodevigo.es/espana/2014/11/12/querella-fiscalia-joana-ortega-desobediencia/1130107.html
Querella de la Fiscalía contra Mas y Joana Ortega por desobediencia ...
La Fiscalía presentará hoy ante el Tribunal Superior de Cataluña una ... el borrador de la querella remitida por la Fiscalía General en el que aparecería ... CiU afirmó que la querella es "el símbolo de la desesperación del Estado ", ... la Fiscalía podría acumularse con la denuncia de Manos Limpias pendiente de admisión.


There is uproar in the Madrid media, at this unprecedented display of public defiance against the Spanish government.


11 November 2014
http://www.alertadigital.com/2014/11/11/fiscalia-presentara-una-querella-contra-mas-por-cohecho-malversacion-de-fondos-publicos-y-desobediencia-a-los-tribunales/
Fiscalía presentará una querella contra Artur Mas por supuestas ... una querella contra el presidente catalán, Artur Mas, y tres consellers del Govern por ... La querella, que se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ..... Camacho hablando con una abogada del pseudosindicato Manos Limpias, ...

12 November 2014
http://www.farodevigo.es/espana/2014/11/12/querella-fiscalia-joana-ortega-desobediencia/1130107.html
Querella de la Fiscalía contra Mas y Joana Ortega por desobediencia ...
La Fiscalía presentará hoy ante el Tribunal Superior de Cataluña una ... el borrador de la querella remitida por la Fiscalía General en el que aparecería ... CiU afirmó que la querella es "el símbolo de la desesperación del Estado", ... la Fiscalía podría acumularse con la denuncia de Manos Limpias pendiente de admisión.

12 November 2014
http://www.20minutos.es/noticia/2294689/0/querella-fiscalia/artur-mas-9-n/reunion-torres-dulce/
El fiscal general y el de Cataluña liman sus diferencias sobre la ...
La Fiscalía Superior de Cataluña dará cuenta al fiscal general del ... que están ultimando contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ... La Fiscalía general quiere acusar a Artur Mas de prevaricación y desobediencia.

13 November 2014
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/13/actualidad/1415912771_762520.html
El Gobierno choca con Torres-Dulce
El fiscal general del Estado no se plantea dimitir, pese a la presión


17 November 2014
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/fiscales-catalanes-oponen-querellarse-contra-mas-3696294
Los fiscales catalanes se oponen a querellarse contra Mas por el 9N
Los miembros de la Fiscalía Superior de Catalunya se han plantado este ... a iniciar acciones penales" contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas por el ... de Catalunya (TSJC), pero el fiscal superior de Catalunya, José María Romero ...


17 November 2014
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/fiscales-catalanes-oponen-querellarse-contra-mas-3696294
Los fiscales catalanes se oponen a querellarse contra Mas por el 9NLos miembros de la Fiscalía Superior de Catalunya se han plantado este ... a iniciar acciones penales" contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas por el ... de Catalunya (TSJC), pero el fiscal superior de Catalunya, José María Romero ...

17 November 2014
http://www.elmundo.es/cataluna/2014/11/17/5469a9a622601d75098b456c.html
El TSJC decidirá sobre la imputación de Mas
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) no tiene que esperar la querella que ... El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ayer durante una gala de la ... Una de las primeras fue la del sindicato Manos Limpias, que no prosperó.

18 November 2014
http://www.elmundo.es/elmundo/hemeroteca/2014/11/18/m/catalunya.html
Torres-Dulce actuará contra Mas pese a la Fiscalía catalana ... El sindicato Manos Limpias ha ampliado su querella contra el presidente de la ..... El TSJC recibe 12 denuncias contra Mas por su 'desobediencia' en la consulta del 9-N · CDC ...

18 November 2014
http://www.lavanguardia.com/politica/20141118/54419433053/fiscales-catalanes-decidieron-unanimidad-no-presentar-querella-9n.html
Los fiscales catalanes decidieron por unanimidad no presentar la ...
Los nueve fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) decidieron por unanimidad no presentar la querella contra Artur Mas ... Eduardo Torres Dulce y el fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada (Propias).

19 November 2014
http://www.libertaddigital.com/espana/2014-11-19/la-junta-de-fiscales-respalda-la-querella-de-torres-dulce-contra-mas-1276533869/
La Junta de Fiscales desautoriza a la cúpula catalana al apreciar ...El fiscal general sostiene que la acción penal debería dirigirse contra el presidente de la Generalidad, Artur Mas; la vicepresidenta, Joana ...

21 November 2014
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/21/actualidad/1416568294_207719.html
La fiscalía presenta la querella contra Mas por cuatro delitos en el 9N ...
La Fiscalía General del Estado ha presentado este viernes la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la supuesta ...

21 November 2014
http://www.ara.cat/politica/Fiscalia-presenta-querella-contra-TSJC_0_1252674884.html
La Fiscalia presenta la querella contra Mas pel 9-N Artur Mas votant el 9-N / PERE VIRGILI ... a instàncies del fiscal general de l'Estat, la querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, ...
The prosecutors office lays criminal charges against President Mas, Vice-president Joana Ortega and Minister Irene Rigau, on four grounds: serious disobedience, malfeasance, embezzlement of public funds and trespass, theft and usurpation of court functionsembezzlement (desobediència greu, prevaricació, malversació i usurpació)

21 November 2014
http://www.naciodigital.cat/noticia/78342/formulari/autoinculpacio/9-n/arriba/11000/descarregues
In a single day 11,000 9N volunteers download forms to call on the courts to be sued aongside the politicians.&

--> The High Court later replies to the presented forms, saying that they had not committed any offence. http://drets.cat/index.php/noticies/164-celebrem-que-el-tsjc-arxivi-les-autoinculpacions-del-9n-perque-demostra-que-no-hi-havia-delicte18 December 2014
http://politica.elpais.com/politica/2014/11/13/actualidad/1415869681_611980.html
Dimite Torres-Dulce, fiscal del Estado, por desavenencias con el Gobierno
...Ni siquiera hubo diferencia de fondo al final sobre la querella contra responsables de la Generalitat de Cataluña sobre el 9-N, aunque sí hubo tensiones graves esos días con el Gobierno por el ritmo y la forma en la que Torres-Dulce gestionó la crisis, así como por el alcance de la acción penal. La conclusión es que la Fiscalía presentó la querella contra Artur Mas y varios de sus consejeros como pretendía desde el primer día el Gobierno. Y hubo coincidencia en los días previos para no intervenir y no frenar la consulta para evitar males mayores.


20 January 2016
Resolución del Parlamento de Cataluña 5/XI de 20 de enero de 2016, de creación de comisiones parlamentarias, en cuanto creó la llamada Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.


25 February 2015
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-2832
Sentencia 31/2015, de 25 de febrero de 2015. Recurso de inconstitucionalidad 5829-2014. Interpuesto por el Presidente del Gobierno en relación con diversos preceptos de la Ley del Parlamento de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana.
The first two sentences of Article 3.3, and paras 4 to 9 of Article 16 are deemed unconstitutional.


25 February 2015
http://www.aelpa.org/actualidad/201502/STC-consultaCatalunya.pdf
Sentencia del Tribunal Constitucional que declara ilegal el decreto de convocatoria de la consulta catalana [pdf]

6 August 2015
http://www.lavanguardia.com/politica/20150805/54435644694/manos-limpias-pedira-detencion-artur-mas-suspension-funciones.html
Manos Limpias pedirá la detención de Artur Mas y su suspensión de
Manos Limpias pedirá detención Artur Mas suspensión funciones Madrid ... El sindicato de funcionarios Manos Limpias pedirá mañana a la fiscal general del Estado, ... a Madrigal que inicie los trámites oportunos para la detención de Mas ... Manos Limpias pide detener a Mas y compara el 27S con los ...


22? September 2015
A manipulated written reply in Spanish, by President Juncker, to a PP MEP's question on Catalonia's claim to independence is splashed across the froint pages of Madrid newspapers, just days befpore the election.


27 September 2015
Elections

29 September 2015
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/29/catalunya/1443516847_345075.html
Mas y dos cargos de la Generalitat, imputados por la consulta del 9-N ...
La Fiscalía General del Estado presentó a finales de noviembre la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas , por la supuesta ...

29 September 2015
http://www.eldiario.es/catalunyaplural/Artur-imputat-per-consulta_0_436056580.html
Artur Mas, imputat per la consulta del 9N
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha citat a declarar ... es va querellar contra els citats per ordre de la Fiscalia General de l'Estat, ...

30 September 2015
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2015/09/29/catalunya/1443516847_345075.html
Mas y dos cargos de la Generalitat, imputados por la consulta del 9-N
La Fiscalía General del Estado presentó a finales de noviembre la querella contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por la supuesta ...

1 October 2015
http://www.elmundo.es/espana/2015/10/01/560d9d48e2704e7c628b4576.html
Elecciones Catalanas: La fiscal general: 'Es infundado ver una ...
La fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, criticó este jueves las ... sufren los encargados de investigar a Artur Mas por el 9-N y calificó de «dis. ... El presidente del Supremo advierte a Artur Mas: 'Fuera de la ley sólo ...


15 October 2015
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/artur-mas-declaracion-consulta-9n-companys-tsjc-directo-4589010
Artur Mas declara ante el TSJC por el 9-N acompañado por unas 6.000 .... la Fiscalía General del Estado apreció que sí e impuso la querella", ...

15 October 2015
http://www.levante-emv.com/espana/2015/10/15/fiscalia-rechaza-nuevos-ataques-jueces/1327963.html
La Fiscalía también reprocha "los ataques" de Mas al TSJC - Levante ...
La Fiscalía General del Estado ha avisado de que empleará los 'medios ... de Cataluña durante la declaración del presidente Artur Mas por la ...


15 October 2015
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/artur-mas-declaracion-consulta-9n-companys-tsjc-directo-458901
Artur Mas declara ante el juez por la consulta del 9N: en directo
Artur Mas declara ante el TSJC por el 9-N acompañado por unas 6.000 .... la Fiscalía General del Estado apreció que sí e impuso la querella", ...


15 October 2015
http://www.vilaweb.cat/noticies/la-fiscalia-general-espanyola-amenaca-amb-lus-de-mitjans-legals-per-preservar-la-independencia-judicial/
La fiscalia general amenaça de fer servir 'mitjans legals' contra les ... En una nota, diu que la concentració de suport a Artur Mas és un atac al sistema judicial espanyol ... Mas davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), ... de Justícia de Catalunya en suport del president de la Generalitat, ...

17 October 2015
https://directa.cat/artur-mas-es-declara-unic-responsable-del-9-n-enmig-dun-bany-de-masses
Artur Mas es declara únic responsable del 9-N enmig d'un bany de ...
Artur Mas s'ha fet un veritable bany de masses a l'exterior del Palau de Justícia. ... l'advocat de Mas, l'advocat de Manos Limpias, el fiscal general de ... a la cúpula del TSJC amb la plaça de president del Tribunal Superior de ...

9 November 2015
http://www.ara.cat/politica/Parlament-aprova-declaracio-ruptura_0_1464453621.html
The Catalan Parliament adopts Resolution 1/XI on the start of the political process in Catalonia.
Parliament adopted the resolution - which was read point by point before being voted - by 72 votes in favour and 63 against. The image of the plenary was claimed by the PP MPs who, once the separatist declaration had been adopted, stood up and waved Spanish flags and banners, while Catalunya Sí Que Es Pot displayed posters calling for a referendum.
Resolution: http://www.parlament.cat/document/activitat/153122.pdf

9 November 2015
http://www.lavanguardia.com/politica/20151109/54438733812/rajoy-recurso-tc-catalunya-desconectar.html
PM Rajoy says "The unity of Spain is sacred".
Rajoy emprende el recurso al TC: "La unidad de España es sagrada"
El presidente firma la petición para el preceptivo informe al Consejo de Estado antes de apelar al Alto Tribunal.
Se volverá a reunir este martes con Pedro Sánchez en Moncloa

2 December 2015
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-308
Pleno. Sentencia 259/2015, de 2 de diciembre de 2015. Impugnación de disposiciones autonómicas 6330-2015. Formulada por el Gobierno de la Nación respecto de la Resolución del Parlamento de Cataluña 1/XI, de 9 de noviembre de 2015, sobre el inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015.


8 April 2016
http://www.lavanguardia.com/politica/20160408/40978939779/tsjc-excluye-del-caso-del-9n-el-informe-de-fiscalia-contrario-a-la-querella.html
El juez del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ( TSJC ) que investiga ... Artur Mas , que finalmente impuso la Fiscalía General del Estado.


8 April 2016
http://www.elmundo.es/cataluna/2016/04/08/5707a9b2ca4741015e8b45b4.html
El TSJC excluye del caso del 9N el informe de Fiscalía contrario a la ...
Artur Mas el día de su declaración en el TSJC en octubre del año pasado ... una querella contra el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas , por ... la querella criminal a instancias de la Fiscalía General del Estado.


18 July 2016
http://www.rtve.es/noticias/20160718/fiscalia-rechaza-acusar-artur-mas-malversacion-consulta-del-9n-unico-delito-carcel/1372821.shtml
La Fiscalía rechaza acusar a Artur Mas por malversación en la ...
Fiscalía ha descartado acusar al expresidente de la Generalitat Artur Mas por malversación en la consulta del 9N,...

19 July 2016
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/25056
ATC 141/2016. Estimó el primer incidente de ejecución, promovido por el Gobierno respecto de la Resolución del Parlamento de Cataluña 5/XI de 20 de enero de 2016, de creación de comisiones parlamentarias, en cuanto creó la llamada Comisión de Estudio del Proceso Constituyente.

1 August 2016
Providencia. Suspendió cautelarmente la Resolución 263/XI del Parlamento de Cataluña por la que se ratificaron el informe y las conclusiones de la Comisión de Estudio de Proceso Constituyente. La providencia contenía una advertencia a la Presidenta de la Cámara, a los demás miembros de la Mesa, al Secretario General, así como al Presidente y demás miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña respecto de su deber de cumplir las resoluciones del Tribunal; también les apercibía de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que podían incurrir.

15 September 2016
http://www.rtve.es/noticias/20160915/tsjc-avala-enviar-juicio-mas-prevaricacion-desobediencia-9n/1400661.shtml
El TSJC avala juzgar a Mas por desobediencia y prevaricación por la consulta ... del Tribunal Constitucional dirigida al presidente de la Generalitat". ... relación con la querella contra Mas, que impuso la Fiscalía General del ...


3 October 2016
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/fiscalia-escrito-acusacion-mas-proceso-participativo-inhabilitacion-5446079
La fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Artur Mas por el 9-N
La acusación pública considera que el expresidente de la Generalitat Artur Mas desobedeció al Tribunal Constitucional.

3 October 2016
http://www.ara.cat/politica/Fiscalia-Artur-Mas-9N-inhabilitacio_0_1661833877.html
La Fiscalia demana 10 anys d'inhabilitació per a Artur Mas pel 9-N - Ara
La Fiscalia demana 10 anys d'inhabilitació per a l'expresident català, Artur Mas, i nou per a les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, per ...

15 September 2016
http://www.rtve.es/noticias/20160915/tsjc-avala-enviar-juicio-mas-prevaricacion-desobediencia-9n/1400661.shtml
El TSJC avala juzgar a Mas por desobediencia y prevaricación por la consulta ... del Tribunal Constitucional dirigida al presidente de la Generalitat". ... relación con la querella contra Mas, que impuso la Fiscalía General del ...

3 October 2016
http://www.elperiodico.com/es/noticias/politica/fiscalia-escrito-acusacion-mas-proceso-participativo-inhabilitacion-5446079
La fiscalía pide 10 años de inhabilitación para Artur Mas por el 9-N

3 October 2016
http://www.ara.cat/politica/Fiscalia-Artur-Mas-9N-inhabilitacio_0_1661833877.html
La Fiscalia demana 10 anys d'inhabilitació per a Artur Mas pel 9-N - Ara
La Fiscalia demana 10 anys d'inhabilitació per a l'expresident català, Artur Mas, i nou per a les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, per ...

6 de octubre de 2016
Resolución 306/XI, aprobada por el Parlamento de Cataluña, que prevé la celebración de un referéndum de independencia...
(vegeu https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_009/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%209-2017.pdf )


17 October 2016
http://www.elespanol.com/espana/20161017/163734074_0.html
Madrigal ordena al fiscal de Cataluña querellarse contra Forcadell por ...
La fiscal general limita la acción penal a la presidenta del Parlament, ... Carme Forcadell junto al ex presidente de la Generalitat Artur Mas. Efe.

13 November 2016
https://www.theguardian.com/world/2016/nov/13/thousands-catalan-separatists-protest-against-governments-legal-challenges
Over 80,000 people demonstratedin Barcelona against the Spanish government’s strategy of judicializing what is a political conflict (for which, incidentally, the governing party is largely to blame in the first place). The Guardian quoted Omnium Cultural’s chair, Jordi Cuxart, as saying “If you attack our democratically elected representatives, you attack our institutions, all our people and our sovereignty, and we will never allow that… Our cause is democracy and we will never let our elected representatives down.”


12 December 2016
http://catalanmonitor.com/2016/12/12/forcadell-on-trial/
Sra. Forcadell has joined the growing list of Catalan politicians facing charges: former president Artur Mas, former ministers Joana Ortega, Gemma Rigau and Francesc Homs (for organising a non-binding poll on November 9 2014), officials of nearly three hundred local authorities, and several people with no official post: Joan Guirado and Santiago Espot, for instance.

31 January 2017
http://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/noticies/artur-mas-setmana-judici-pel-base-legal-per-aixo-arribarem-als-tribunals-europeus_201701315891c14e0cf22c043d0bc302.html
RADIO ONDA CERO | Artur Mas: 'El judici pel 9N no té base legal i per ...
L'expresident de la Generalitat i president del PDeCAT ha explicat la ... instat per la fiscalia general de l'Estat en connivència amb el govern ...

XX XXXXX 2017
Trial against Mas, Ortega and Rigau starts in Barcelona
L'excap de l'executiu també ha negat que la mobilització que s’està preparant per donar-li suport el proper dilluns no persegueix pressionar el jutge. "Rotundament no, però la gent ha de tenir dret a manifestar-se",

31 January 2017
http://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/noticies/artur-mas-setmana-judici-pel-base-legal-per-aixo-arribarem-als-tribunals-europeus_201701315891c14e0cf22c043d0bc302.html
RADIO ONDA CERO | Artur Mas: 'El judici pel 9N no té base legal i per ...
L'expresident de la Generalitat i president del PDeCAT ha explicat la ... instat per la fiscalia general de l'Estat en connivència amb el govern ...Trial of Francesc Homs MP +++

Verdict of Mas, Ortega and Rigau +++

Verdict of Homs +++

16 February 2017
https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2017_009/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%209-2017.pdf
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado el incidente de ejecución presentado por la Abogacía del Estado en relación con la Resolución 306/XI, aprobada por el Parlamento de Cataluña el 6 de octubre de 2016, y que prevé la celebración de un referéndum de independencia este año. ...
El Pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, ha estimado el incidente de ejecución presentado por la Abogacía del Estado en relación con la Resolución 306/XI, aprobada por el Parlamento de Cataluña el 6 de octubre de 2016, y que prevé la celebración de un referéndum de independencia este año. Esta decisión conlleva, por un lado, la nulidad de los apartados que fueron impugnados y, por otro, la remisión a la Fiscalía de toda la documentación a fin de que determine si debe o no emprender acciones penales contra la Presidenta de la Cámara autonómica, Carme Forcadell; el Vicepresidente primero de la Mesa, Lluis María Corominas; la Secretaria primera, Anna Simó; el Secretario tercero, Joan Josep Nuet i Pujals; y la Secretaria cuarta, Ramona Barrufet i Santacana. El incidente de ejecución –el tercero que presenta la Abogacía del Estado en relación con la STC 259/2015- no afecta a toda la Resolución 306/XI, sino solo a algunos apartados de los capítulos titulados “Referéndum” y “Proceso Constituyente”, incluidos en el Título I sobre “El futuro político de Cataluña”.


March 2017
Over 500 lawyers and judges sign a manifesto calling for a referendum.
http://collectiupraga.cat/wp-content/uploads/2017/03/Manifest-Refer%C3%A8ndum-30-signatures.pdf

The Spanish Constitution says referenda are perfectly legal, provided they are authorised by central government.


Central government says it refuses to authorise an independence referendum.

The Catalan government decides to apply another article in the law, and announces a participatory process to be run by volunteers.


+++What’s going on in Catalonia? Why Catalans want to decide on their future in a referendum. By Isaac Salvatierra, Ricard Marfà, Idoia Longan

http://interactius.ara.cat/9n/en

Baròmetre de l'ús del català a Internet