Dies des del Referèndum

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

7.06.2012

Qui anirà als tribunals per defensar-nos?Estatut d'Autonomia de Catalunya (Llei orgànicanúm. 6/2006) http://www.gencat.cat/generalitat/cat/estatut/disposicions.htm#dis3


DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA. INVERSIONS EN INFRAESTRUCTURES 
  1. La inversió de l'Estat a Catalunya en infraestructures, exclòs el Fons de compensació interterritorial, s'ha d'equiparar a la participació relativa del producte interior brut de Catalunya amb relació al producte interior brut de l'Estat per un període de set anys. Aquestes inversions poden emprar-se també per a l'alliberament de peatges o la construcció d'autovies alternatives.
  2. A aquest fi, s'ha de constituir una comissió integrada per les administracions estatal, autonòmica i local.

Si aquesta disposició s'incompleix en els pressuposts generals de l'Estat per a 2012, com he llegit reiteradament, (i no parlem de la seva execució, on sempre han fet curt), quins mecanismes jurídics té l'indefens ciutadà de Catalunya davant d'un arbitrari incompliment d'una llei orgànica de l'Estat? Qui ens ho portarà als tribunals?

2 comentaris:

Elisenda ha dit...

La sentència del tribunal constitucional diu:

“Y es que no puede admitirse que la disposición adicional tercera, apartado 1, vincule a las Cortes Generales en el ejercicio de sus funciones de examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pues respecto de este tipo de compromisos presupuestarios formalizados en un Estatuto de Autonomía hemos dicho que no constituyen “un recurso que el Estado deba consignar obligatoriamente en los presupuestos generales de cada ejercicio económico”.
A quin tribunal vols anar?

Miquel Strubell ha dit...

El que passa és que el text és absolutament transparent i no ha estat declarat anticonstitucional. És un text avalat de les Corts amb rang de Llei Orgànica (i via referèndum), les mateixes Corts que el TC interpreta que, havent tancat un acord formal durant set anys, poden passar-se pel folre el compromís. No lliga gens ni mica. Si era paper mullat, havien de dir que era anticonstitucional, i punt. Han "interpretat" l'Estatut com si fos un text decidit unilateralment pel Parlament de Catalunya!!

Baròmetre de l'ús del català a Internet