Dies des del Referèndum

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

1.24.2017

Observatori27S


Observatori de pluralisme informatiu als mitjans de comunicació estatals
Eleccions 27S (2015)


DADES

Vegeu a : http://miquelstrubell.blogspot.com/2013/12/grafics-mapes-i-dades-sobre-la-relacio.html

Font: https://s.bsd.net/catalonia/main/page/file/badef9755ffd78a633_yum6bicdi.pdf

CONCLUSIONS JURÍDIQUES

Els mitjans de comunicació estatals no compleixen la llei:

  • L'article 1.1 de la Constitució Espanyola recull el pluralisme polític com un dels valors superiors de l’ordenament jurídic espanyol. El respecte a aquest valor és exigible també als mitjans de comunicació social
  • L’article 20 de la Constitució Espanyola, apartat 3, garanteix el pluralisme a l’interior dels mitjans de comunicació pública: “La llei regularà l’organització i el control parlamentari dels mitjans de comunicació social dependents de l’Estat o qualsevol ens públic i garantirà l’accés a aquests mitjans dels grups social i polítics significatius, respectant el pluralisme de la societat i de les diverses llengües d’Espanya.”
  • Les televisions privades emeten sota llicència pública que atorga l’administració, i per tant estan sotmeses als mateixos criteris de pluralitat política i proporcionalitat.
  • En període electoral els principis de proporcionalitat i pluralitat política estan encara més protegits. La llei Orgànica 2/2011 ha reformat la Llei Orgànica del Regim Electoral General (LOREG) per assimilar els mitjans públics i privats en el control de la informació electoral i en l’organització de debats electorals.
  • El desenvolupament d’aquesta norma -instrucció de la JEC de 24 de març de 2011- consagra com a principis informatius del procés electoral: la igualtat, el pluralisme, la neutralitat i la proporcionalitat segons els resultat electorals obtinguts. L’article 66 de la LOREG estableix específicament per les TV i ràdios de titularitat privades els principis de pluralisme, igualtat i el principi de proporcionalitat i neutralitat informativa en debats i entrevistes.
Anàlisi de les dades de l’Observatori a: www.observatori27S.cat

Baròmetre de l'ús del català a Internet