Dies des del Referèndum

Fes una piulada

Cercar en aquest blog

StatCounter

11.19.2013

Les llengües i el Tractat de Lisboa

"16. Declaració relativa a l'apartat 2 del article 53 del Tractat de la Unió Europea

La Conferència considera que la possibilitat de traduir els Tractats en les llengües a què es refereix l'apartat 2 de l'article 53 contribueix a complir l'objectiu de respectar la riquesa de la diversitat cultural i lingüística de la Unió enunciat en el paràgraf quart de l'apartat 3 de l'article 2. En aquest context, la Conferència confirma el compromís de la Unió amb la diversitat cultural d'Europa i l'especial atenció que continuarà prestant a aquestes i altres llengües.

La Conferència recomana que els Estats membres que desitgin acollir-se a la possibilitat reconeguda a l'apartat 2 de l'article 53, comuniquin al Consell, en un termini de sis mesos a partir de la data de la signatura del Tractat de Lisboa, la llengua o llengües a les que es faran traduccions dels Tractats."

Traduït del castellà: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0231:0271:ES:PDF

Ens faria el favor algun diputat català, valencià o illenc, a les Corts espanyoles, de demanar a l'Estat quan va comunicar al Consell la llengua o llengües a les que es farien traduccions del Tractat de Lisboa, i quan s'hi varen lliurar? 

Recordem que el Tractat, fallit, pel qual s'establix una Constitució per a Europa, sí que va ser traduït (enmig d'unes falses polèmiques creades per la Generalitat Valenciana) https://ca.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3_EuropeaVegeu també elk meu recull a http://miquelstrubell.blogspot.com/p/europa.html
Baròmetre de l'ús del català a Internet